28 mei 2015

12:00 - 13:00

Inlooplunch

13:00 - 13:05

Welkom en inleiding door de dagvoorzitter

13:05 - 13:45

Nieuwe ontwikkelingen rond vaste isolatiematerialen, Alex Treskmes - TU Delft

13:45 - 14:30

Toepassen en beheersen van hoge spanningen in een elektronenmicroscoop, Reinout Hartong - FEI

14:30 - 14:45

Pauze

14:45 - 15:30

Ontwerpen op levensduur, tussen “cutting costs” en “cutting corners”, Monique Krieg-Wezelenburg, van Electrical Insulation Consultancy High Energy B.V.

15:30 - 15:45

Afrondende discussie

15:45 - 17:00

Rondleiding TU Delft laboratorium met aansluitend een drankje en netwerken