Sport & Duurzaamheid Diner​

18 juni 2024 | The Green Village

Sport & Duurzaamheid

Sport en duurzaamheid zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. De sportsector staat midden in de samenleving en heeft de verantwoordelijkheid om bij te dragen aan maatschappelijke uitdagingen zoals het tegengaan van klimaatverandering. De sector heeft de verantwoordelijkheid om de eigen negatieve impact op het klimaat te verminderen en het krachtige platform van sport in te zetten voor een duurzamere samenleving. Klimaatverandering heeft een directe impact op de manier waarop we sport met elkaar beoefenen en beleven, nu en in de toekomst.

De afgelopen maanden hebben afgevaardigden van de sportsector, de wetenschap, de overheid en het bedrijfsleven op uitnodiging van NOC*NSF en TU Delft intensief met elkaar gesproken over hoe we de verduurzaming van de sportsector kunnen versnellen in de periode tussen 2024 en 2028. Tegelijkertijd hebben de ministeries van VWS, EZK en BZK het Nationaal Klimaat Platform opdracht gegeven een plan te vormen om de verduurzaming van de amateursport in Nederland een impuls te geven. Gezamenlijk presenteren we u graag de ambitieuze doelen en concrete plannen die hieruit zijn voortgekomen, waarmee we toewerken naar een blijvend positieve bijdrage aan het tegengaan van klimaatverandering.

Locatie

The Green Village - TU Delft

Van den Broekweg 4

2628 CR Delft