KNHS logo 100 pix breed.png

Workshops Sportief Besturen voor verenigingen

Zoals al gepresenteerd werd in de Regio Vergaderingen, doet de KNHS mee aan het project “Veilig Sportklimaat” vanuit NOC*NSF.
Het doel hiervan is om -onder meer- verenigingsbesturen in de sport meer kennis en vaardigheden te geven bij het besturen van hun sportvereniging binnen een ‘veilige’ sportomgeving. Het biedt bestuurders inzichten en werkwijzen om zaken slimmer aan te pakken en problemen structureel op te lossen.

Om verenigingsbestuurders te helpen hun werk te professionaliseren en een integraal en consistent sportief beleid te voeren is voor deze doelgroep binnen het programma ‘Naar een veiliger sportklimaat’ de module Sportief Besturen ontwikkeld. Maar liefst 29 sportbonden bieden deze module aan, waaronder dus ook de KNHS.

Sportief Besturen is er voor bestuurders die hun rol als bestuurder willen versterken en die hun vereniging willen aansturen op basis van Sportiviteit & Respect.
In de eerste ronde in kwartaal 4 van 2013 zijn verenigingen welkom met deelname met 2 bestuursleden aan één van de workshops ‘Sportief besturen’ tot 6 verenigingen per sessie. Vol = vol. Daarna volgen nieuwe data voor de vervolgsessies Sportief Besturen in 2014.

De kracht van de module Sportief Besturen zit in het feit dat verenigingsbestuurders leren van elkaars ervaringen. Door middel van actuele cases worden de deelnemers zich bewust van de verschillende rollen die ze vervullen bij de vereniging: een weerbaarheidsrol, proces- en beleidsrol en een communicatie- en een voorbeeldrol.

U kunt zich opgeven via deze website, ga hiervoor naar de menuknop 'Aanmelden'. Deelname is gratis en valt binnen het project Veilig Sportklimaat, waarvoor de KNHS een subsidie ontvangt, met medewerking van het NOC*NSF.

De eerste ronde trainingssessies worden gehouden op de volgende data en omgeving van locaties van 18.30 tot 21.30 uur, inloop vanaf 18.00 uur met soep en broodjes:

  1. Woensdag, 6 november te Staphorst, Hotel Waanders door Marleen Ras
  2. Woensdag, 13 november te Vught door Arjen Coppoolse
  3. Woensdag, 14 november te Alblasserdam door Christel de Boer
  4. Woensdag, 4 december te Staphorst, hotel Waanders door Arjen Coppoolse
  5. Dinsdag, 10 december te Ermelo, KNHS centrum door Marleen Ras
  6. Woensdag, 11 december te Vught 2x, (exacte locatie volgt nog) door Christel de Boer & Arjen Coppoolse

Voor meer informatie kun je ook nog een kijkje nemen op de websites:
website Veilig Sportklimaat
website Besturen met een Visie

Graag tot ziens op de Sessies Sportief Besturen!

Met vriendelijke groet,

KNHS Accountmanagement,

Frederika van der Velde
Christel de Boer
Sjef van Roovert
Arjen Coppoolse
Marleen Ras

workshopregistratie
 workshopregistratie