Beleef sportinnovatie in de praktijk!

Het Sportinnovator Event XL vindt plaats op maandag 11 december in Den Haag en is dé landelijke ontmoetingsplek waar vertegenwoordigers vanuit wetenschap, overheid, sport en bedrijfsleven niet alleen kennis uitwisselen maar bovenal nieuwe verbindingen leggen.

Sportinnovator biedt u een boeiend plenair programma, met keynote sprekers rond actuele thema's. Zij inspireren en informeren u onder andere over big data, verwachtingen voor de toekomst en samenwerking. Daarnaast bieden de praktische parallelsessies een goed overzicht van nieuwe initiatieven rond sportinnovatie in Nederland. Ook worden tijdens het event de Nationale Sportinnovator Prijzen uitgereikt en is er volop ruimte ingebouwd om te netwerken.

 

Doelgroep

Het Sportinnovator Event XL is bedoeld voor professionals op het gebied van breedte- en topsport, innovatie, vitaliteit, gezondheid, voeding, accommodaties, big data, producten & materialen en coaching afkomstig uit sport, bedrijfsleven, overheid en onderwijs & onderzoek.