11 december 2017

10:00-10:30

Ontvangst met koffie/thee op netwerkplein

10:30-10:40

Welkom en introductie tot de dag
Tom van 't Hek, radiopresentator

10:40-10:55

Ervaringen Topteam Sport: waar komen we vandaan en waar gaan we naar toe?
Vertegenwoordiger Topteam Sport

10:55-11:15

Digitale strategie, marketing en groei voor startups
Spreker nader bekend te maken

11:15-11:30

Korte pauze en verplaatsing naar parallelsessies

11:30-12:15

Eerste ronde parallelsessies

12:15-13:00

Broodjeslunch op netwerkplein

13:00-13:45

Showcase 1 (plenair)

13:45-14:00

Korte pauze en verplaatsing naar parallelsessies

14:00-14:45

Tweede ronde parallelsessies

14:45-14:50

Korte pauze en verplaatsing naar parallelsessies

14:50-15:35

Derde ronde parallelsessies

15:35-15:50

Verplaatsing naar plenaire zaal

15:50-16:10

Showcase 2 (plenair)

16:10-16:35

Uitreiking Nationale Sportinnovatie Prijs

16:35-17:00

Afsluiting (plenair)

17:00-18:00

Netwerkborrel