Data

3.3 Beelden zeggen meer dan cijfers: visualiseren van beweeg en sportdata in een gemeentelijke context (Steven Vos,  Tu/e en Fontys) 

Er komt steeds meer (big) data beschikbaar over het individuele beweeg- en sportgedrag. Welke data zijn beschikbaar? Hoe kan deze data inzichtelijk worden gemaakt? Wat kunnen gemeenten en individuele burgers met deze data? Deze sessie geeft via concrete voorbeelden en visualisaties hierop een antwoord. 

Terug naar overzicht parallelsessies