Van idee naar de markt

1.5 Van idee naar waarde, door Sports & Technolgy (René Wijlens en Marc van der Zande,  Cluster Sports & Technology)

Aan de hand van concrete voorbeelden die binnen het Interreg Nederland-Vlaanderen project Nano4Sports worden opgepakt, laten we zien hoe vanuit de kracht van het cluster Sports and Technology het innovatieproces wordt uitgevoerd. Belangrijke elementen in de innovatiefunnel zoals ideegeneratie, innovatiesupport, proof of concept ontwikkeling, validatie, acceleratie en business support worden door partijen in het cluster aangeboden. Kernwaarden als open innovatie, samenwerking, excellentie en samenwerking met de eindgebruikers, zoals die in de Brainport regio van toepassing zijn worden hierbij vanzelf ingezet. Ook geeft de sessie een doorkijkje hoe een nieuw regionaal initiatief, het Vitality Living lab, dit proces nog verder gaan versterken.

Terug naar overzicht parallelsessies