Waarom dit event?


Introductie
De digitale opmars is niet meer te stoppen. We leven in een informatiesamenleving waarin data als een enorme kans moeten worden gezien. Ook binnen het domein sport en bewegen hebben de laatste jaren steeds meer apps, gebaseerd op allerlei soorten data, hun intrede gedaan. Individuele sporters, trainers en coaches gebruiken deze om trainingen vorm te geven en prestaties te meten en te verbeteren. Verder zien bonden en verenigingen de kracht van data en apps in de communicatie naar leden en voor het bereiken van ongebonden sporters. En wat te denken van gebruik van technologie en de impact van data en apps bij evenementen?

Belangrijk is natuurlijk om te weten wat we kunnen met alle data die zo verzameld worden. Welke kansen bieden data jou en jouw organisatie om bijvoorbeeld je communicatie nog effectiever te maken? En, worden we niet overladen door digitalisering en wordt offline zijn wellicht een luxe? Juist deze vraagstukken komen aan bod bij het SPORTNEXT Event technologie en data in sportmarketing.

Thematafels naar keuze
Tijdens plenaire lezingen schetsen (internationale) experts de huidige stand van zaken rond technologie en data en de impact hiervan op ons (sportieve) leven. Hierbij vormt recente wetenschappelijk onderbouwde informatie het uitgangspunt. Aan thematafels, waaruit je zelf een keuze maakt, bespreken andere professionals vervolgens op deelterreinen de meer praktische vragen, uitvoering en consequenties. Denk aan thema's als apps bij de vereniging, is appen het nieuwe roken?, de grens tussen klantgerichtheid en privacy en apps bij bedrijfssporten. 

Doelgroep
Het seminar is bedoeld voor iedereen die betrokken is bij sport, sporters en sportevenementen in Nederland en Vlaanderen. Denk aan vertegenwoordigers van sportbonden, sportverenigingen, gemeenten en provincies (evenementenbeleid, sportstimulering, welzijn, ruimtelijke ordening), lokale sportraden, onderwijsinstellingen, leveranciers en verenigingsadviseurs.