02 april 2019

13:30 - 14:00

Ontvangst met koffie en thee

14:00 - 14:15

Welkom en opening door de dagvoorzitter

14:15 - 15:00
15:00 - 15:30

Big data en sportevenementen:
case studies van de EK vrouwenvoetbal 2017 en het EK hockey 2017
Paul Hover, Mulier Instituut 

15:30 - 16:00

Pauze en netwerkmogelijkheid

16:00 - 16:45

Eerste ronde thematafels
Je maakt zelf vooraf een keuze uit de tafels

16:45 - 17:00

Wisseling thematafels

17:00 - 17:45

Tweede ronde thematafels
Je maakt zelf vooraf een keuze uit de tafels

17:45 - 18:30

Netwerkborrel

18:30 -

Einde