16 januari 2013

12:45 - 13:15

Ontvangst in de Blauwe Patio

13:15 - 13:30

Opening van het symposium, met als Thema:”In Beweging Komen”, door Prof. Bart Verkerke.

13:30 - 14:00

Project voordracht, Prof. Bert Otten.
(Bewegingswetenschappen, UMCG).

14:00 - 14:30

Project Voordracht, Dr. Claudine Lamoth
(Bewegingswetenschappen, UMCG).

14:30 - 15:00

Pauze

15:00 - 15:30

Project voordracht, Prof. Bart Verkerke.
(Centrum voor Revalidatie, UMCG)

15:30 - 16:00

Project voordracht, Prof. Klaas Postema.
(Centrum voor Revalidatie, UMCG)

16:00 - 16:30

Gastspreker: MR Fietsergometer, door Dr. Jeroen Jeneson
(Kindergeneeskunde, UMCG)

Het management team van SPRINT zal van 16:00-17:00 in beraad gaan met de advisory board.

16:30 - 17:00

Gastspreker: Het Bionicacentrum, door: drs. Ylva Poelman.
(Bionicacentrum/ Ynnovator)

17:00 - 18:00

Afsluiting symposium, gelegenheid voor een informele borrel.

bijeenkomst organiseren
 bijeenkomst organiseren