Inleiding 

"Passend onderwijs: Verschillen in leren tussen jongens en meisjes!!!", door Henno Oldenbeuving.

De schoolprestaties van jongens lopen achter op die van meisjes. Jongens lijken vaker af te stromen en niet op het juiste niveau terecht te komen. Jongens zijn geen meisjes en andersom, maar ze zitten wel samen in de klas. Hoe ga je daar als leerkracht en school goed mee om? Wat moet je weten om de verschillen goed te begrijpen? Hoe haal je het allerbeste uit alle leerlingen? Welke pedagogische en didactische mogelijkheden zijn er om jongens én meisjes aan te spreken en gebruiken we deze kennis om te komen tot concrete acties. We gaan in op vragen als: Hoe sluit je didactisch meer aan op leerlingen met een jongensachtige leerstijl? Hoe ga je om met die druk bewegende jongetjes, die eigenlijk normaal "jongensgedrag" vertonen?

Henno Oldenbeuving werkt bij YoungWorks als senior adviseur. Hij heeft geruime tijd voor de klas gestaan en houdt zich nu vooral bezig met onderwijsconcepten op het gebied van pubers, groepsdynamica en de omgang met verschillen tussen jongens en meisjes. Daarvoor was Henno trainer/consultant op het gebied van inspiratie en ontwikkeling voor scholen van alle niveaus, bedrijven, gemeenten, jeugdinstellingen en jeugdorganisaties.

 

Workshop 1:

"Het kan ook zonder groepsplan", door Lonneke Bindels.

Lonneke Bindels heeft als leerkracht, directeur, en interim-directeur veel ervaring in het basisonderwijs en (V)SO en leert nog iedere dag bij. Met haar bedrijf Onderwijstechnieken ondersteunt ze Intern Begeleiders en leerkrachten bij het versterken van hun onderwijs. Dit door middel van het schrijven van blogs,  het verzorgen van uitdagende trainingen en  het begeleiden van leerkrachten en Intern Begeleiders  door middel van  positief-confronterende coaching.  Zij ervaart dat het maken van groepsplannen niet altijd brengt wat ervan wordt verwacht (wel als behoorlijk belastend wordt ervaren door veel leerkrachten) en laat zien dat een doelgerichte en praktische onderwijsplanning binnen HGW en OGW - zonder groepsplannen- heel goed mogelijk is. 

 

Workshop 2:

"De leerkracht maakt het verschil", door
Simone van Dijk.

Binnen handelingsgericht werken is dit een belangrijk uitgangspunt: de leerkracht doet ertoe, de leerkracht kan het verschil maken.

Elk kind is uniek. Maar niet elke aanpak is uniek. Bij het omgaan met verschillen werken we daarom vanuit overeenkomsten. De overeenkomsten in hoe kinderen leren zijn groter dan de verschillen.

Wat doet een goede leerkracht anders dan een andere leerkracht? 'Doe wat werkt'? Hoe weet je wat werkt?Verbinding maken, oog hebben voor mogelijkheden en positieve factoren, samenwerken en afstemmen op onderwijsbehoeften zijn hierbij sleutelbegrippen.  Wat houdt dat eigenlijk concreet in en hoe doe je dat? Wat vraagt dit van ons?

In deze inspirerende presentatie gaan we met deze vragen aan de slag en geven we een aanzet om er in de dagelijkse praktijk mee verder te werken.

Ter voorbereiding sturen we twee artikelen over handelingsgericht werken in praktijk mee.

febr JSW Vragen HGW 2.pdf 

jan JSW Vragen HGW 1.pdf

Drs. Simone van Dijk werkt sinds 2002 als teamcoach en trainer handelingsgericht werken, handelingsgericht (bege)leiding geven, en handelingsgericht arrangeren in het hele land. Ook is zij als ontwikkelaar en docent verbonden aan de Post HBO opleidingen van de Inschool Academie. Voorheen werkte Simone o.a. als leerkracht, directeur en docent in het basis- en voortgezet onderwijs.

Haar aanpak tijdens workshops en trainingen wordt gekenmerkt door de combinatie van diepgang en relativerende humor, door prikkelende soms confronterende vragen, die je aan het denken zetten en door de verbinding van theorie naar concrete adviezen voor de dagelijkse praktijk.

Meer informatie en referenties kun je vinden op haar Linkedinprofielwww.oog.nl en op www.inschoolacademie.nl

Workshop 3:

"Omdraaien, als je de verkeerde kant opgaat", door

Gerard de Jong

Leraren willen allemaal hetzelfde en hebben allemaal dezelfde zorgen.
Leraren zoeken de oorzaken van problemen regelmatig buiten zichzelf.
Leraren staan regelmatig vormen van ontkoppelingen, zoals buitensluiten en uitval, toe.
Leraren werken regelmatig veel te hard en leerlingen niet genoeg.
Leraren staan er regelmatig alleen voor.
Leraren zijn regelmatig overgeleverd aan besturen, beleidsmakers en hebben te weinig   “een eigen verhaal”
(Nivoz/M. van Herpen, 2013)

Een interactieve workshop waarin je je eigen instrument bent en bereid bent daarmee te werken. Ben jij de Pedagogisch Leider die je wilt zijn
Doe je de goede dingen goed?
Doe je dat ook in de ogen van de docenten en de leerlingen?

Gerard de Jong (1950) deed de Pabo en studeerde Onderwijskunde aan de Vrije Universiteit en aan de Universiteit van Amsterdam. Na een werkperiode van ruim 25 jaar in het speciaal onderwijs kwam hij bij de Hogeschool Utrecht. Bij het Seminarium voor Orthopedagogiek (SvO) leidde hij gedragsspecialisten op en begeleidde hij teams op het gebied van Management en Gedrag.

Als hogeschool-docent houdt hij zich nu bezig met Theoretische Pedagogiek en Onderzoek aan de opleiding Ecologische Pedagogiek van de Hogeschool van Utrecht. Als zelfstandige begeleidt hij jongeren en groepen van jongeren, schoolteams, directies en besturen van onderwijsinstellingen.

In het NIVOZ vindt hij een waardengestuurde solide partner. Hij begeleidt er teams in de trajecten Pedagogische Tact en Leiderschap en verzorgt lezingen.
De principes en het gedachtegoed van Het Kind sluiten naadloos aan bij waar Gerard al jaren voor werkte: de stem van het kind laten klinken en vooral niemand buiten sluiten.

 

Workshop 4:

"ASS, Wat kan ik er mee? ",door Luna Beukema.

In deze presentatie wordt er gekeken naar wat is ASS (Autisme Spectrum Stoornis)? Hoe herken je het en hoe gaat je er dan mee om?  Waarom doet een kind met ASS zoals hij doet en hoe kan je daar als leerkracht mee om gaan, terwijl ook de ander 28 anderen leerlingen aan hun trekken moeten komen.
Kortom veel praktische tips om de schooldag zo aangenaam mogelijk te maken voor iedereen; het kind met ASS, de medeleerlingen en de leerkracht.

Wie is Luna Beukema en wat doet zij?

De workshop Autisme wordt gegeven door Luna Beukema. Zij is werkzaam bij het Autisme Steunpunt Amsterdam Diemen. Het Autisme Steunpunt is een adviespunt voor ouders, scholen en hulpverleners wanneer er vragen zijn over onderwijs en autisme. Luna doet consultaties op scholen en geeft cursussen en trainingen over autisme in de klas.

Workshop 5:

"Oudergesprekken en educatief partnerschap voor leerkrachten ", door Annetta Klaassen

"Lastige ouders bestaan niet. Ik vind het wel lastig om met sommige ouders om te gaan”.

Ouders hebben een gemeenschappelijk belang, namelijk dat het goed gaat met hun kind, jouw leerling. School en ouders hebben elkaar nodig voor succesvol onderwijs. Kinderen gaan met meer plezier naar school en leren beter als hun ouders betrokken zijn bij de school.

Toch komt het voor dat de samenwerking niet wil vlotten en dat de gesprekken niet opleveren wat je graag zou willen.

Deze dag gaan we praktisch aan de slag met:

 • Beelden die ouders en leerkrachten hebben over zichzelf en elkaar en wat het effect daarop is.
 • Het belang van samenwerking tussen ouders en leerkrachten.
 • Verantwoordelijkheden in opvoeding en onderwijzen.
 • Tips voor het voorbereiden en voeren van een oudergesprek.
 • Eerst begrijpen en dan begrepen worden.
 • Geven van feedback.

“Ik ben ervaren in de rol van trainer en coach, met interesse in mensen, in wat hen beweegt en wat ze nodig hebben om te kunnen bereiken wat ze willen”.

Als adviseur/coach/trainer bij de Inschool Academie versterk ik schoolteams, IB-ers en directies bij het verbeteren van het onderwijs aan hun leerlingen. Ik wil een bron van inspiratie zijn voor mensen binnen scholen. Werk doelgericht en vol enthousiasme.

Veel affiniteit heb ik met handelingsgericht denken en werken en de lerende organisatie. Deze uitgangspunten sluiten aan bij mijn professionele en persoonlijke aanpak.

 Onderweg naar het realiseren van sterk onderwijs stel ik mensen in het onderwijs de vraag: "wie is dit kind en wat heeft het nodig". En vervolgens: "wie ben jij als leraar/IB-er en wat heb jij nodig om dit te realiseren? Dat maatwerk is mijn passie.

 

Workshop 6:

Kindgesprekken maken het verschil", door
Roos van Noord.

 • Waarom voer je kindgesprekken?
 • Met wie voer je kindgesprekken?
 • Vanaf welke leeftijd voer je kindgesprekken?
 • Wat is het doel?
 • Wat levert het je op?
 • Wanneer doe je dat?
 • Hoe doe je dat?

  Allemaal vragen die je beantwoord krijgt in deze workshop. Met antwoorden op de vragen, door beelden uit de praktijk en met voorbeeldformulieren verlaat je de workshop.
  Doelgroep: Leerkrachten van groep 1 t/m 8, interne begeleiders en directie.
   

Afsluiting:

"Schuif een komma in je oor" door Ad Goos.

'Draag een komma in je oor' is een inspirerende voordracht over: ' Verklaar me niet weg.'

Om dit thema te visualiseren maakte ik een sculptuur dat een oor voorstelt dat in een komma uitmondt . Misschien is ook dat juist het bijzondere van jouw oor al heeft nog geen enkele oorspecialist dat ontdekt. Hoe dan ook, in de praktijk bij het beoordelen van leerlingen zetten we zo makkelijk een punt achter iemand in plaats van een komma. De hokjes- en vakjesmentaliteit van: hyperkinetische, ADHD, autist ,borderline en noem maar op, kan verstikkend werken. Zo'n diagnose kan,hoe waar ook, een leerling lelijk verzieken, vooral als niemand oor heeft voor heel zijn verhaal.

Daarom mijn slogan :' Maak liever van elk dood punt het begin van een komma !!! Ik ben namelijk veel meer dan een rapport of dossier, ik groei, ontplooi en ontwikkel op mijn tempo en met mijn eigen mogelijkheden. Zonder dat je precies weet hoe groei ik misschien uit tot iemand die je niet voor mogelijk had gehouden in de positieve zin. Blijf daarom bij je oordeel over mij niet hangen bij ' tellen' maar leer over mij 'vertellen'. De narratieve visie.

 

Enkele reacties op de lezing van Ad Goos:

- "zalige" manier om ons te leren luisteren!
- wat een energie!
- deze ervaring maakt me rijker
- enorm optimistische vorming
- ik kon niet anders dan geboeid luisteren
- ontroerend goed
- beste vorming in heel mijn opleiding!!
- van bij zijn eerste woord had hij me mee...
- wat kan ' luisteren' geweldig zijn!
- een energieboost!
- hier word ik vrolijk van!
- luisteren wordt " van(uit jezelf)zelfsprekend"
- gelukkig zijn er nog ' verhalenvertellers'  

 

draag een komma in je oor 001

 

 

gratis test event
 gratis test event