Persbericht!!

Studiedag basisscholen SSBA: ‘Verschillen Verbinden’

De Stichting Samenwerkende Basisscholen Alkemade organiseert op woensdag 25 maart in basisschool de Kiem en in samenwerking met de organisatie Passend Primair Onderwijs(PPO) regio Leiden (voorheen Weer Samen Naar School) de studiedag:  ‘Verschillen Verbinden’.  Deze dag is bestemd voor alle personeelsleden van de zes basisscholen en voor de externe onderwijsondersteuners op deze scholen.

Het doel van deze studiedag is om alle onderwijskrachten  gereedschappen te geven Passend Onderwijs in hun klas vorm te geven, om te arrangeren (doelgericht hulp organiseren) i.p.v. te indiceren (verwijzen naar S(B)O).

Wat is Passend Onderwijs?

Passend Onderwijs is allereerst een verandering van houding (moreel besef) van alle betrokkenen en gaat niet uit van de beperkingen van een kind, maar biedt antwoorden op vragen als: Wat kan een kind al?;  Wat heeft een kind nodig om zich verder te ontwikkelen?;  Wat heeft een kind nodig om gestelde  doelen te halen?  Maar ook:  Wat heeft een leerkracht of ouder nodig om een kind te helpen zich zo goed mogelijk te ontwikkelen?

Passend onderwijs doen we dus samen en is bovendien zo dicht mogelijk bij huis.

Schoolbesturen hebben hierbij zorgplicht. Dat betekent dat de school waar een kind is aangemeld te allen tijde, in samenwerking met ouders, moet zorgen voor een passende onderwijsplek. Dat kan, eventueel met extra ondersteuning, gerealiseerd worden op de ‘eigen’ school waar het kind is aangemeld of op een andere reguliere school in de buurt. Het kan ook een plek zijn op een speciale (basis)school. Dit is mogelijk doordat alle scholen (basisscholen en speciale (basis)scholen) in  het  samenwerkingsverband PPO regio Leiden samenwerken. Hierbij verleent  het samenwerkingsverband ook ondersteuning aan school en ouders.

Vanaf 1 augustus 2014 zijn er geen rugzakjes of leerlinggebonden financieringen meer. Het samenwerkingsverband is regisseur van alle vormen van extra ondersteuning voor leerlingen. Zij ontvangen daarvoor rechtstreeks geld van de overheid. Zo ook voor de scholen van de SSBA. Jarenlange procedures en toewijzingen zijn hiermee verleden tijd. Waar hulp nodig is, wordt met de beschikbare financiële middelen hulp gearrangeerd.

Dat hiervoor de nodige kennis en vaardigheid nodig is, is duidelijk. Op 25 maart verzorgen  deskundigen uit het hele land lezingen en workshops om deelnemers te inspireren en uit te dagen na te denken over verdere invulling van Passend Onderwijs op hun eigen school, in hun eigen klas. De op deze dag  verworven inzichten zijn direct bruikbaar in de dagelijkse praktijk .

Op deze dag zal Henno Oldebeuving starten met een lezing over de verschillen in leren tussen jongens en meisjes. Op humoristische wijze weet hij de verschillen te benoemen en te koppelen aan praktische tips.

Daarna zijn er verschillende workshops waarop ingeschreven kan worden: Planmatig werken kan ook zonder uitgebreide groepsplannen!; Hoe maakt een  leerkracht het verschil?; Wat doe je eigenlijk als leerkracht als je de goede dingen goed doet?; Wat is ASS? Hoe herken ik het en hoe ga ik ermee om?; Hoe voer ik oudergesprekken en wat is de winst voor mijn onderwijs; Hoe voer ik op de juiste manier  kindgesprekken?  

Als afsluiting vertelt Ad Goos over ‘Draag een komma in je oor' en ‘Verklaar me niet weg’.  Een inspirerend verhaal over de ontwikkeling van kinderen die niet stopt na de constatering: Dyslectisch; ADHD; Autistisch spectrum; PDDNOS; Laaggeletterd; enz.

Bent u nieuwsgierig geworden naar deze studiedag? Neem dan gerust eens een kijkje op de website. 

evenementsoftware
 evenementsoftware