De grondslagen en functioneren van het economische bestel binnen de staat vormen een grotendeels onzichtbare ‘economische constitutie’ – ‘onzichtbaar’ maar wel duidelijk van invloed op het functioneren van de politieke en juridische constitutie van de staat. Tegelijkertijd lijkt die ‘economische constitutie’ zich grotendeels aan de politieke en juridische constitutie te onttrekken, zelfs als de formele constitutie wel enige aanknopingspunten lijkt te bieden voor de inrichting van de economie. In een tijdperk van globalisering en Europeanisering van de economie lijkt dit in verhevigde mate het geval.

De Staatsrechtconferentie 2019 is gewijd aan de vragen die dit oproept voor de beginselen van de democratische rechtsstaat.

Naast twee plenaire delen aan het begin en einde van de conferentie, zullen er een drietal panels zijn over achtereenvolgens (sociale) grondrechten en de economische constitutie, de Europese parameters van de nationale economische constitutie en de democratische legitimatie daarvan, en ten slotte over de gevolgen van de digitale platforms en de ‘platform economie’ voor democratisch gelegitimeerd bestuur. Ieder panel wordt dus in iedere sessie aangeboden.

De panels zijn: 

Sociale grondrechten en de economische constitutie

De Europese parameters van de nationale economische constitutie

Globalisering: de platform-economie en democratisch gelegitimeerd bestuur

Eduardo Arenas Catalan (Universiteit Leiden): Where classic rights end and social rights begin/ The nature of fundamental social rights in an age of global neo-liberalism

Katja Swider (University of East Anglia): Homelessness: needs approach or rights approach?

Discussant: Ingrid Leijten (Universiteit Leiden)

Gespreksleider: Carla Zoethout (OU en UvA)

Taal van het panel: papers in het Engels, vragen kunnen in het Nederlands worden gesteld, antwoorden kunnen in het Nederlands of Engels zijn

Marijn van der Sluis (Erasmus Universiteit): Europese over-constitutionalisering als Nederlands constitutieel probleem

Cristina Fasone (LUISS, Rome): The parliamentary democratic legitimacy of European economic, monetary and fiscal governance

Menelaos Markakis (EUR): The fundamental rights implications of European economic governance in EU member states.

Discussiant: Nik de Boer (UvA)

Gespreksleider: Jan-Herman Reestman (UvA)

Taal van het panel: papers en discussie zijn in het Engels

Sofia Ranchordás (RUG): Digitale platforms: de nieuwe vierde macht

Solke Munneke en Sam Maasbommel (RUG): De wenselijkheid van regulering van politieke micro-targeting

Discussiant: Wouter Hins (UvA; Universiteit Leiden)

Gespreksleider: Aernout Nieuwenhuis (UvA)

Taal: papers en discussie in het Nederlands

Taal: Engels en Nederlands

 

 

 

13 december 2019

09:45 - 10:15

Inloop en registratie

10:15 - 10:30

Opening - Leonard Besselink (Universiteit van Amsterdam

10:30 - 11:30

Keynote - Richard Bellamy (University College London) In English

11:30 - 12:45

Panelsessie 1

12:45 - 14:00

Lunch 

14:00 - 15:15

Panelsessie 2

15:15 - 16:30

Panelsessie 3

16:30 - 17:00

Plenaire afsluiting met stemming over stellingen in panelsessies 

17:00 - 18:00

Borrel