Stagevoorwaarden Creative Technologies

Creative Technologies bestaat uit de opleidingen Communication and Multimedia Design (CMD) en Creative Media and Game Technologies (CMGT).

Studenten lopen in het 3e studiejaar stage in de periode september t/m januari. Studenten kunnen

4 of 5 dagen per week stagelopen.

Voor een ideale stage-omgeving vragen wij om relevante expertise/vakkennis en relevante beroepsproducten zodat de student de vakgerichte begeleiding en opdrachten kan krijgen.

De onderstaande voorwaarden zijn daarom van toepassing voor de opleidingen CMD en CMGT.
 


Communication and Multimedia Design (CMD)
Studenten van CMD werken aan visuele ontwerpen m.b.t. interactieve multimediaproducten.

 

 • uw bedrijf bedenkt en ontwikkelt interactieve multimedia producten
 • de student kan werken aan (visueel) design voor interactieve multimediaproducten
 • er werken minimaal 3 vaste medewerkers in relevante beroepen (excl. ondersteunend personeel en stagiairs)
 • er werkt minimaal 1 designer gericht op interactieve multimedia met HBO-werk- en denkniveau
 • er is een begeleider (designer) aangewezen die regelmatige feedback en sturing kan geven
 • binnen het bedrijf is het mogelijk om in het creatieve ontwerpproces mee te werken
 • uw bedrijf of de afdeling heeft meerdere externe opdrachtgevers
 • de student krijgt de gelegenheid om in het creatieve ontwerpproces mee te draaien
 • de student heeft de gelegenheid om in een teamverband te werken
 • de student heeft de gelegenheid om klantgesprekken bij te wonen of te houden
 • de student heeft een fysieke werkplek voorzien van een computer met de benodigde software
 • u kunt opdrachten aanbieden die aansluiten bij de door de student gekozen leerdoelen en 
  opleidingscompetenties

 

Creative Media and Game Technologies (CMGT)
Studenten van CMGT werken aan technische oplossingen m.b.t. interactieve producten.

 

 • uw bedrijf bedenkt en ontwikkelt interactieve producten
 • de student kan werken aan programmeeropdrachten t.b.v. gebruikers
 • er werken minimaal 5 vaste medewerkers in relevante beroepen (excl. ondersteunend personeel  en stagiairs)
 • er werken minimaal 2 vaste programmeurs met HBO-werk- en denkniveau
 • er is een begeleider (programmeur) aangewezen die regelmatige feedback en sturing kan geven
 • uw bedrijf of de afdeling heeft meerdere externe opdrachtgevers
 • de student krijgt de gelegenheid om in het creatieve ontwerpproces mee te draaien
 • de student heeft de gelegenheid om in een teamverband te werken
 • de student heeft de gelegenheid om klantgesprekken bij te wonen of te houden
 • de student heeft een fysieke werkplek voorzien van een computer met de benodigde software
 • u kunt opdrachten aanbieden die aansluiten bij de door de student gekozen leerdoelen en
  opleidingscompetenties
   

 

Voor vragen over stage kunt u contact opnemen met Myrthe Polak (stagecoördinator CMD - CMGT), telefoonnummer 010-794 6513 of e-mail: m.j.polak@hr.nl