11 mei 2017

13:00 - 13:30

Inloop

13:30 - 13:35

Opening themadiscussie “Logistiek Professional van de toekomst”.
Door: Jan-Willem Boskaljon

13:35 - 14:00

Visie vanuit Topsektor Logistiek en Onderwijs op (logistieke) competenties.
Door: Yolande de Heus en Linda Maan

14:00 - 14:10

Stemmen op stellingen: Kahoot!

14:10 - 14:35

De praktijk: visie op benodigde vaardigheden vanuit beroepspraktijk.
Door: Edwin Wenink

14:35 - 14:55

Paneldiscussie a.h.v. stellingen.

14:55 - 15:00

Samenvatting en conclusies.

15:00 - 15:15

Pauze.

15:15 - 16:30

Stagemarkt.

16:30 - 17:30

Borrel.