11 april 2019

10:30 - 11:00

Inloop

11:00 - 12:00

Opening door dagvoorzitter Simone van Trier met bijdragen van o.a. hoogleraren Tessa Roseboom en Eric Steegers

12:00 - 12:30

Lunch

12:30 - 13:15

Minister Hugo de Jonge licht het actieprogramma Kansrijke Start en het belang van lokale coalities toe.

Simone van Trier ontvangt, samen met minister De Jonge, verschillende tafelgasten uit de lokale praktijk.

13:15 - 13:30

Meet & Greet met minister Hugo de JongeĀ (voor wethouders)

13:30 - 14:30
14:30 - 15:00

Afsluiting en gelegenheid tot vragen stellen