Zijn persoonlijke drive is een bijdrage leveren aan het dichten van de kloof die er is ontstaan tussen digitalisering en gemeenten.

HOGERE INFORMATIE SCHOOL

Leo is begonnen in het onderwijs en heeft als één van de pioniers de bedrijfsinformatica op de kaart gezet in het HBO in Nederland. Zo was hij betrokken bij de oprichting van de eerste Hogere Informatica School te Den Haag en de eerste zelfstandige informatica opleiding aan de Universiteit Twente. Gedurende 14 jaar heeft Leo aan de UT gedoceerd in de vakgebieden: Kennistechnologie, Decision Support Systems, Architectuur van Informatiesystemen en (Bedrijfs-) Informatiemanagement.

ORDINA

Naast zijn docentschappen en universitair onderzoek, is Leo altijd betrokken geweest in het opzetten van innovatieve ondernemingen in de ICT. Hij is mede-directielid bij Ordina geweest, waarin hij de laatste 2,5 jaar lid was van de Raad van Bestuur van Ordina.

TOPICUS

Samen met Harry Romkema en 6 studenten heeft Leo in 2001 Topicus BV in Deventer opgericht, een bedrijf dat is gespecialiseerd in de wereld van Apps en Api’s.

“Het is mooi om te werken aan vernieuwing in een zo belangrijk maatschappelijk relevant domein.”

JURIDISCH ADVISEUR

Het begon allemaal toen Tim rechten studeerde aan de Universiteit van Tilburg en bestuurskunde aan de Erasmus Universiteit Rotterdam. Voor zijn beëdiging als advocaat werkte hij meer dan 14 jaar als (juridisch) adviseur in het publieke domein.

Hij specialiseerde zich vooral in het Europese aanbestedingsrecht en het sociaal domein.

BESTUURLIJK AANBESTEDEN

Daarnaast is hij de geestelijk vader van “bestuurlijk aanbesteden”. Een manier van aanbesteden die de standaard vormde voor inkoop in het sociaal domein ruim voor de ‘FALK-DAK’ uitspraak van het Hof van Justitie over “open house”.

BETROKKEN

Bij opdrachtgevers staat Tim bekend als iemand die: scherp, creatief, (maatschappelijk) betrokken, intelligent, humoristisch, integer en kritisch is.

Tim kent de stappen naar de Digitale Agenda 2020 en wilt u meenemen in de reis hier naar toe.

 

Gespecialiseerd in inkoop & aanbesteding,  contracten, zorg en sociale zekerheid.

 

Senior adviseur inrichting Sociaal Domein.

INTERNATIONALE PROJECTEN

De reis van Marvin begon op de opleiding: Vrije universiteit, bedrijfskundige economie, waarna hij van start ging bij ABN AMRO en de rol als project manager ging vervullen.

Van het begeleiden van kleinschalige projecten tot het organiseren van grote internationale projecten.

PATIENT EMPOWERMENT

Marvin zijn oog viel later op het idee waar Stipter voor staat: Patient empowerment. In 2006 heeft hij dan ook de sprong in het diepe genomen en is aan de slag gegaan als partner bij Stipter en daar is hij niet meer weggegaan.

STIPTER

Vanuit de rol als algemeen directeur was Marvin verantwoordelijk om Stipter te leiden tijdens een veranderingstraject. Zijn doel: Stipter klaar stomen voor de nieuwe Wmo en Jeugdzorg activiteiten.

Na 2 bevlogen jaren als algemeen directeur staat er nu een volwassen organisatie en kiest Marvin ervoor om de opgedane kennis over de markt, het platform én de zorgprocessen te gebruiken  en zich volledig te richten op zijn grootste passie binnen Stipter:

Het borgen van het gedachtegoed en de visie van Stipter in de doorontwikkeling van het platform en de dienstverlening.

 

evenements uitnodiging
 evenements uitnodiging