08 oktober 2011

09:45 - 10:00

Ontvangst

10:00 - 10:15

Opening

10:15 - 10:30

Inleiding door Europarlementari√ęr Lambert van Nistelrooij, EVP-fractie: Zeeland in Europa; Europa in Zeeland. De nieuwe Europese Agenda EU2020

10:30 - 11:00

Regio's in Europa
Inleiding door Frank van den Heuvel, Redactielid ChristenDemocratische Verkenningen en Bestuurslid Wetenschappelijk Instituut voor het CDA
Bespreking inleidingen (vragen/discussie)

11:00 - 12:00

In gesprek over Zeeland in Europa, belangrijke thema's kunnen zijn:
Landbouw en natuur
Digitale agenda en innovatieve zorg
Ondernemen en infrastructuur
Recreatie en toerisme
* Zeeuwse lobby naar Brussel

12:00 - 12:15

Deltawerken voor een breed gedragen Europees CDA
* Presentatie door Winand Quaedvlieg, voorzitter Werkgroep Europa vsn het CDA Nederland

12:15 - 12:30

Conclusies, vervolgpunten en afronding

12:30 - 13:00

Afsluitende broodjeslunch

rsvp online voor je evenementen
 rsvp online voor je evenementen