doelgroep
Psychiaters, klinisch (neuro)psychologen, verpleegkundig specialisten, psychologen, verpleegkundigen en andere deskundigen geïnteresseerd in stress en stress bij mensen met een autismespectrumstoornis. 

accreditatie
Accreditatie is aangevraagd bij: 
NVvP voor psychiaters
FGzPt voor klinisch (neuro)psychologen
V&VN en VSR voor verpleegkundig specialisten en verpleegkundigen

online
Dit programma wordt geheel online gepresenteerd. De link om in te loggen ontvang je kort voor aanvang van het programma op het e-mailadres dat je opgeeft bij inschrijving.

30 november 2021

14:50 - 15:00

Check-in livestream

15:00 - 15:35

Opening en college Tonny Mulder, Psychobioloog aan de Universiteit van Amsterdam

15:35 - 16:05

College Sander Begeer, hoogleraar klinische ontwikkelingspsychologie aan de Vrije Universiteit en
oprichter van het NAR (Nederlands Autisme Register)

16:05 - 16:15

Pauze met ontspanningsoefening

16:15 - 16:45

SAM in de praktijk door Yvette Roke, psychiater GGz Centraal en een cliënt

16:45 - 17:00

Afsluiting en einde programma

eenvoudig evenementen organiseren
 eenvoudig evenementen organiseren