STIFTexel

Een zeer grote bijdrage mochten wij ontvangen van het toeristisch investeringsfonds STIFTexel. Deze stichting heeft als doel het stimuleren van initiatieven, die de toeristische aantrekkelijkheid van Texel vergroten. Overleg tussen het bedrijfsleven en de Gemeente Texel heeft ertoe geleid dat een deel van de jaarlijkse opbrengst van de toeristenbelasting voor het fonds wordt bestemd. Hierdoor is elk jaar ca € 400.000,- beschikbaar. Het bestuur opereert onafhankelijk, dus los van de gemeente of sector.

STIFT heeft als voornaamste doel het subsidiëren van investeringen in projecten die de toeristische kwaliteit van Texel vergroten of bewaren, dan wel leiden tot verbetering van het toeristisch product. Struûn Texel voldoet perfect aan deze criteria.