Inleiding

Al vele jaren organiseert Arko Sports Media studiereizen voor de vakgebieden van sport, bewegen en gezondheid naar interessante landen. Doel van dergelijke reizen is het verkrijgen van nieuwe inzichten, het ontmoeten van buitenlandse vakgenoten en het verdiepen van reeds bestaande relaties tussen de Nederlandse deelnemers. Eerdere studiereizen hebben duidelijk hun meerwaarde aangetoond; deelnemers gaven aan vol nieuwe inzichten en inspiratie huiswaarts te keren. 

Dit keer voert de studiereis naar Zuid-Afrika. Tegen de achtergrond van de Volvo Ocean Race in Kaapstad komen de thema’s innovatie, data, teamperformance en talentontwikkeling uitgebreid aan bod. We laten ons op deze terreinen inspireren door sportorganisaties, zoals Cricket en Rugby, en door het bedrijfsleven, maar vooral door het grootste zeilevenement ter wereld: de Volvo Ocean Race!

De drie gekozen thema’s zijn cruciaal om de uitdagingen van de toekomst te tackelen. Zowel het bedrijfsleven als de sportwereld worden uitgedaagd antwoorden te vinden op fundamentele veranderingen van onze wereld. Het sinds de industriële revolutie geldende paradigma van groei, winst en concurrentie veranderd in duurzaamheid, betekenis en samenwerking. Meer dan voorheen vraagt dat nieuwe competenties van medewerkers en andere vormen van leiderschap. Niet alleen verandering is de constante factor, maar ook innovatie en ontwikkeling, waarbij de lat voor verbetering steeds hoger wordt gelegd. Alleen kunnen we het niet meer, mede met behulp van de ontstane informatie en communicatie technologie ontstaan nieuwe netwerken en verbanden. Succes lijkt daardoor steeds meer afhankelijk van team performance en de wendbaarheid & creativiteit van deze teams. Het leiderschap wordt daarbij niet meer ingevuld door één persoon, maar is de verantwoordelijkheid van ieder teamlid.

In de sport worden extreme prestaties gevraagd om de eindoverwinning binnen te slepen. Meer dan ooit gaat het er daarbij om of er optimale teams samengesteld kunnen worden, of het nu gaat om voetbal, cricket, rugby, atletiek, Formule 1 of de Volvo Ocean Race. Bij al deze sporten staat de aandacht voor leiderschap, team performance en innovatie voorop! Dat geldt net zo goed voor het bedrijfsleven, waar oude structuren en zekerheden plaats maken voor een compleet nieuw concurrentie veld. Nieuwe bedrijven ontstaan op zolder of in de garage, met vaak veel minder overhead. Ook hier staat de vraag centraal, welke innovatie moet plaats vinden. Innovatie-teams worden opgericht en andere leiderschap competenties worden gevraagd van managers en medewerkers.

Tijdens deze studiereis ontmoeten beide werelden elkaar. Wat kunnen we van elkaar leren op de onderdelen leiderschap, teamprestaties en innovatie? Dit zoekproces doen we samen met Zuid-Afrikaanse collega’s tegen de achtergrond van en tijdens de Volvo Ocean Race in Kaapstad. Ten aanzien van de betekenisgeving biedt het programma concreet invulling via een unieke ervaring met SCORE-project in een van de townships. Als deelnemer bent u betrokken bij een brainstorm om ideeën te genereren en te verwezenlijken binnen het SCORE-programma.

Het programma van de studiereis biedt zo een boeiende mix van:  

  • verschillende Zuid-Afrikaanse culturele ervaringen;
  • seminar Netherlands meets South Africa, uitwisseling van kennis en ervaring rond de drie thema’s i.s.m. KNVB met Zuid-Afrikaanse vakgenoten;
  • sport en bedrijfsbezoeken en delen van ervaringen;
  • het SCOREprogramma;
  • congres rond Volvo Ocean Race;
  • meevaren tijdens de InPort Race van de Volvo Ocean Race.

De studiereis is een initiatief van Arko Sports Media.