aanmelder.nl, eenvoudig evenementen organiseren

Feestelijke opening studio HvA

18 september 2012

16:30-17:00

Inloop

17:00-17:15

openingsspeech door HvA Rector Jet Bussemaker

17:15-17:30

externe sprekers: Boris Veldhuizen van Zanten, Floor van Spaendonck en Egbert Fransen.

17:30-17:45

Openingshandeling

17:45-19:00

Borrel met hapjes verzorgd door studenten bedrijf de Viskoerier