05 september 2013

16:00 - 16:40

Ontvangst met champagne

16:40 - 16:45

Start programma onder leiding van presentator Ben Rogmans

16:45 - 17:05

Het woord aan, top ondernemer Thecla Bodewes, directeur eigenaar van diverse Nederlandse Scheepswerven waaronder Scheepswerf de Kaap en Scheepswerf Bodewes

17:05 - 17:15

Bekendmaking Droomprijs; door Arjan van 't Veer van de Nederlandse Staatsloterij

17:15 - 17:35

Presentatie finalisten

17:35 - 18:00

Het woord aan: Jort Kelder, ondernemer, journalist en inspirator

18:00 - 18:10

Introductie juryleden

18:10 - 18:25

Rapportage jurydag en voordracht juryrapport

18:25 - 18:35

Uitreiking Studenten Ondernemersprijs 2013 door Jort Kelder

18:35 - 18:45

Uitreiking Lefprijs, door Maarten Ros Metro / TMG

18:45 - 20:30

Borrel

registratie conferentie formulier
 registratie conferentie formulier