05 september 2013

16:00-16:40

Ontvangst met champagne

16:40-16:45

Start programma onder leiding van presentator Ben Rogmans

16:45-17:05

Het woord aan, top ondernemer Thecla Bodewes, directeur eigenaar van diverse Nederlandse Scheepswerven waaronder Scheepswerf de Kaap en Scheepswerf Bodewes

17:05-17:15

Bekendmaking Droomprijs; door Arjan van 't Veer van de Nederlandse Staatsloterij

17:15-17:35

Presentatie finalisten

17:35-18:00

Het woord aan: Jort Kelder, ondernemer, journalist en inspirator

18:00-18:10

Introductie juryleden

18:10-18:25

Rapportage jurydag en voordracht juryrapport

18:25-18:35

Uitreiking Studenten Ondernemersprijs 2013 door Jort Kelder

18:35-18:45

Uitreiking Lefprijs, door Maarten Ros Metro / TMG

18:45-20:30

Borrel

event registration
 event registration