subregionale Intervisie ROHWN zuid holland noord

subregionale Intervisie ROHWN zuid holland noord

Collegiale feedback, kennis delen en het uitwisselen van persoonlijke ervaring wordt door veel praktijkondersteuners en huisartsen als zeer nuttig ervaren. Binnen de ROHWN bestaan er sinds eind 2015 vier subregio’s. Elke regio heeft zijn colour locale en zijn eigen (patiënten) kenmerken. Het belang van korte lijnen binnen deze regio’s neemt steeds toe.

 

Wat

Elk kwartaal wordt er door de ROHWN een intervisie organiseert waar er ruimte is voor samenwerking en afstemming.

Deze bijeenkomst is meer dan een gezellig theekransje. Het is een professionele uitwisseling tussen POH’ers en huisartsen die werkzaam zijn in de subregio.  Het doel is de deskundigheid van de zorgverleners te bevorderen en de kwaliteit/ organisatie  van het werk te optimaliseren. De onderwerpen kunnen onder andere zijn: inhoudelijke kennis, lastige vraagstukken, ervaringen en organisatie/regionale aspecten.

Daarnaast zal er tijdens elke intervisie aandacht besteedt worden aan een medisch inhoudelijk onderwerp, gerelateerd aan de ketenzorg.Collegiale feedback, kennis delen en het uitwisselen van persoonlijke ervaring wordt door veel praktijkondersteuners en huisartsen als zeer nuttig ervaren. Binnen de ROHWN bestaan er sinds eind 2015 vier subregio’s. Elke regio heeft zijn colour locale en zijn eigen (patiënten) kenmerken. Het belang van korte lijnen binnen deze regio’s neemt steeds toe.

 

Speciale aftrap

 

De escape room is een ultieme ervaring, waarin je onder tijdsdruk moet proberen de kamer te verlaten!

§Het Verhaal: De spelers worden meegenomen in het verhaal van Long Life Lab. Ze bevinden zich vanaf dat moment in de gemeente Grasbeek. Alle zorgverleners zijn afwezig, maar er is grote paniek! Een patiënt is binnen gereden bij het Hartslag Medisch Centrum met een acute longexacerbatie! De artsen in het MC weten niet WIE de patiënt is en WAT hij/zij precies heeft. Daar moeten de spelers zo snel mogelijk achter zien te komen!
§Doel van de escape room: Kom erachter wie de onbekende patiënt is door zowel de persoonlijke als de medische informatie te achterhalen.
§Start van het spel: De spelers krijgen een korte introductie van het verhaal, de spelers krijgen een antwoordformulier en gaan aan de slag.  De groep wordt in tweeën verdeeld. De ene helft gaat naar de spreekkamer van de huisarts. De andere helft gaat naar het diagnostisch centrum. In beide kamers liggen aanwijzingen die leiden naar de patiënt. Zodra de spelers alle antwoorden hebben mogen ze uit de kamer en kunnen ze uit een bak met patiëntendossiers bepalen wie de patiënt is.

Ervaar dit avontuur en leer elkaar kennen, tijdens de eerste sub-regionale intervisie ROHWN.

 

 

registratie congres formulier bouw
 registratie congres formulier bouw