aanmelder.nl, eenvoudig evenementen organiseren

ABN AMRO Summerschool Ondernemerschap

Met dit formulier kunt u zich aanmelden voor de ABN AMRO Summerschool 2009.

Vul de vragen hieronder in om uw aanmelding af te ronden. Alle informatie zal strikt vertrouwelijk behandeld worden.

Vul hier de naam, het emailadres en telefoonnummer van je teamlid/teamleden in.

Bijvoorbeeld: Toen ik ging studeren ben ik direct naar de Kamer van Koophandel gestapt. Ik had geld nodig om mijn studie te betalen. Het leek me een beter idee dat op een creatieve manier te verdienen (en waar ik veel van kon leren), dan me in te schrijven bij een uitzendbureau. Daarom ben ik inmiddels ruim vier jaar eigenaar van mijn eigen onderneming.

Idee omschrijving

Om een goed beeld te krijgen van jou business idee, willen we je vragen onderstaande vragen zo duidelijk en volledig mogelijk te beantwoorden.

Het idee moet zo eenvoudig mogelijk worden beschreven, zodat een leek het kan begrijpen. Je kunt dit bijvoorbeeld doen door een probleem te beschrijven en aan te geven hoe dit met behulp van het idee opgelost kan worden.

Alleen innovatieve ideeën kunnen meedoen. Onder innovatief wordt verstaan dat het idee in een nieuwe behoefte voorziet of bestaande behoeften op een nieuwe manier bevredigt. Het idee voegt duidelijk iets toe ten opzichte van bestaande producten, diensten of technologieën.

Beschrijf de potentiële klanten van het idee zo specifiek mogelijk. Geef daarbij ook aan waarom het aantrekkelijk is voor deze klanten om het idee te gebruiken.

Dit kan een simpele vraag lijken, maar het is goed om hier even bij stil te staan. Wie betaalt bijvoorbeeld bij een nieuw advertentiemedium; de adverteerder, de abonnee of allebei?

Bedankt voor je inschrijving! Als alle vragen beantwoord zijn en de inschrijving gelukt is, ontvang je een bevestiging per email.

ticketsales
 ticketsales