Locaties

De Rabobank/ACE Summerschool vindt plaats op diverse locaties in Amsterdam.

Vrije Universiteit Amsterdam
De Boelelaan 1085
1081 HV AMSTERDAM

Rabobank Amsterdam
Amstelplein 8
1096 BC AMSTERDAM

Ernst and Young
Antonio Vivaldistraat 150,
1083 HP AMSTERDAM

Google Summerschool 2013.jpg

symposiumsoftware
 symposiumsoftware