Symposium 25 februari 2020

Profileren door te inspireren


Tien jaar geleden besloot het samenwerkingsverband voortgezet onderwijs 2307 om de ondersteuning van leerlingen zelf te organiseren door een bovenschools expertisecentrum in te richten. In tien jaar tijd is het team van 3 naar 9 werknemers gegroeid en zijn de werkzaamheden enorm aan diversiteit toegenomen. Er is daardoor een grote variatie aan kwaliteiten, vaardigheden en specialismen ontstaan binnen het team. Dat willen we graag onder de aandacht brengen! Dat doen we onder een nieuwe herkenbare en eigentijdse naam die tijdens het symposium onthuld zal worden.

Passend onderwijs blijft in ontwikkeling. Dagelijks ondersteunen wij de scholen bij het vormgeven van maatwerk om een passende plek binnen de school te creëren. Soms vragen wij ons af: moeten we het schoolsysteem passend maken voor individuele leerlingen of kan het schoolsysteem als geheel passender voor alle leerlingen? We hebben (nog) geen antwoord op deze vraag, maar laten ons graag inspireren door Claire Boonstra, iemand die zich ook afvraagt of het onderwijs nog wel voldoet. Wat is het doel van onderwijs? Zou het onderwijs wellicht voor elke leerling maatwerk moeten zijn?

Ook Tijl Koenderink ziet onderwijsinnovatie als een noodzaak. Dit omdat we volgens hem op de huidige manier de kinderen eigenlijk welbeschouwd voorbereiden op een leven in 1970, terwijl het doel van onderwijs is dat we ze moeten voorbereiden op de toekomst. Hun toekomst. Dus hun leven over 15 á 20 jaar, als de kinderen van school afkomen en de arbeidsmarkt op moeten. Wat betekent dit voor het onderwijs? Hoe dan?

Als team hebben we zes inspirerende workshops samengesteld waar u een keuze uit kunt maken. We nemen u mee in de nieuwste ontwikkelingen binnen het expertisecentrum en laten onze deskundigheid op zes verschillende thema's zien. Lees meer. 

 

 

eenvoudig evenementen organiseren
 eenvoudig evenementen organiseren