Kennissessies

Personeel: Wat betekent werken met mensen met afstand tot de arbeidsmarkt voor de bedrijfsorganisatie

Een van de kenmerken van sociale ondernemingen is dat een groot deel van de medewerkers een afstand tot de arbeidsmarkt heeft. Onder leiding van Eltje Bos en Sandra Ballij gaan we in op de trends in personeelsbeleid bij sociale ondernemingen. Bijzonder personeelsbeleid of toch juist niet? Wat doen overheden en financiers om sociale ondernemingen te laten excelleren op dit punt? Vervolgens gaan financiers, beleidsmakers en sociale ondernemingen elk apart aan de slag met de vraag “hoe zorg ik voor structurele arbeidsplaatsen voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt?”. Zonder dat Passie en Poen uit balans raken.


Eltje Bos, lector sociale en culturele dynamiek, gaat in op trends. Wat is het belang van sociale ondernemingen voor de samenleving, wat zijn de belangrijkste uitdagingen, wat kunnen overheden en financiers bijdragen, en hoe blijven sociale ondernemingen concurrerend in het tijdperk zonder subsidies?Sandra Ballij, oprichter en eigenaar van Ctaste en Ctalents, vertelt over haar praktijk bij restaurant Ctaste. Daar is met succes een speciale methodiek ontwikkeld waar afspraken met medewerkers over houding, gedrag en taken centraal staan. Gericht op prestatie en groei van de medewerker.
 

2. Positionering: Kan ik de bijzondere achtergrond van mijn personeel inzetten als marketinginstrument?

Gebruik je het werken met speciale groepen medewerkers wel of niet als Unique Selling Point in je marketing. Wat zijn hiervan voor- en nadelen? Wouter de Vries gaat in op de marketingpraktijk van enkele sociale ondernemingen en reikt verbeterpunten of alternatieve mogelijkheden aan.


Wouter de Vries is 10 jaar werkzaam geweest als houthakker, kibbutz volunteer en straatveger. Tegenwoordig werkt hij als consultant en spreker en doceert het vak dienstenmanagement aan de Vrije Universiteit te Amsterdam. Hij is auteur o.a. het boek Blauwe Bananen (2012, De Vries jr & Van Rossum).

Download de presentatie van Wouter de Vries.
 

3. Stakeholdermanagement: Welke stakeholders heb ik als sociale onderneming en hoe ga ik daar mee om?

Sociale firma’s hebben te maken met een pallet aan stakeholders zoals gemeenten, UWV, landelijke overheid, zorgverzekeraars en financiers, met ieder hun eigen belangen. Stakeholders kunnen een belangrijke bijdrage leveren aan het succes van sociale firma’s en profiteren van de sociale opbrengsten van deze ondernemingen.

De workshop van Peter Scholten gaat over de overlevingsstrategieën van sociale ondernemingen in deze onzekere tijd met grote veranderingen in het sociaal domein. Peter deelt zijn kennis over deze veranderingen en nodigt u uit om deze te vertalen in een effectieve strategie van sociaal ondernemen in relatie tot (nieuwe) stakeholders. De werkwijze is interactief waarbij de deelnemers uitgedaagd worden om in de huid van de verschillende stakeholders te kruipen.

Peter Scholten is eigenaar van Scholten&Partners en is adviseur op het gebied van sociaal ondernemen. Hij schreef in 2007 met Boris Franssen het eerste Handboek Sociaal Ondernemen, ontwikkelde de methoden Social Return on Investment (SROI) en ValueGame, en geeft workshops en trainingen in binnen- en buitenland voor overheden, investeerders en sociale ondernemers.

Peter Scholten verzorgt deze workshop in plaats van Daniel Gittay Veth, die helaas heeft moeten afzeggen.
 

4. Financiering: Hoe verkoop ik mijn verhaal aan commerciële en sociale financiers?

Sociale ondernemingen zijn bij uitstek ondernemingen met een financieringsmix bestaande uit financiering van banken of privé-investeerders aan de ene kant én bijdragen of kredieten van overheid en fondsen aan de andere kant. Met een plan onder de arm gaat u op zoek naar financiering voor uw initiatief. Maar hoe verkoopt u uw plan aan zowel fondsen als banken. Waar letten fondsen op? Waar letten banken op? Hoe beoordelen ze de plannen?

Frank Jan de Graaf geeft een inleiding op nieuwe vormen van ondernemerschap en financiering daarvan. Daarnaast gaat u zelf aan de slag met het beoordelen van een businesscase en gaat u op zoek naar sociale en economische elementen die een businessplan van een sociale onderneming moet bevatten. Een panel bestaande een vertegenwoordiger van Start Foundation, Willem Wolfs van de Rabobank, Elwin Groenevelt van Qredits en Senna Bouteba van VSBfonds geeft feedback hierop vanuit hun praktijk.

Dr. Frank Jan de Graaf werkt als lector Corporate Governance & Leadership (in finance and accounting) bij CAREM. Daarnaast is hij verbonden aan de Amsterdam Business School waar hij onder andere les geeft over Corporate Governance.


>> Download de presentatie van Frank Jan de Graaf

 

ticketverkoop
 ticketverkoop