Sociaal Ondernemen, geen sinecure

Symposium balans tussen Passie en Poen – 23 september in Amsterdam

De afbraak van de sociale werkplaatsen is in gang gezet en de Participatiewet kan op brede politieke steun rekenen. Daarmee is de weg vrij voor een explosieve groei van sociale ondernemingen. Maar is de samenleving daar klaar voor? Of wellicht nog belangrijker: zijn de sociale entrepreneurs daar klaar voor? Uit het recente onderzoek ‘Passie en Poen’ van sociaal investeerders VSBfonds en Start Foundation blijkt dat er nog een lange weg te gaan is. Er zijn weinig succesvolle initiatieven die duurzaam financieel en maatschappelijk rendement hebben. Op 23 september organiseren de beide investeerders, samen met het Amsterdam Center for Entrepreneurship (ACE), een symposium over het spanningsveld tussen de sociale en commerciële doelen van social enterprises.

Pad vol hindernissen

Sociale ondernemers worden steeds belangrijker voor de BV Nederland. De grote werkloosheid en de sluiting van sociale voorzieningen maken sociaal ondernemen tot noodzaak. Deze ondernemers helpen mensen met minder kansen aan een baan, en dat zonder structurele subsidies. Voor hen telt de sociale en maatschappelijke winst. Ze laten zien dat iedereen talenten heeft en daarmee een plek verdient op de arbeidsmarkt. Het zijn inspirators die mensen in beweging brengen. Ten slotte bieden ze maatwerk door de mens in mindere mate aan te passen aan het werk, maar meer het werk aan de mens. Iets wat in een regulier bedrijf niet altijd kan.

Maar niet alles is goud wat er blinkt. Nederland kent nog maar weinig succesverhalen op dit terrein. Het is een ondernemerspad vol hindernissen. Waar ‘gewone’ ondernemers al worstelen om een positief resultaat te boeken, struikelen veel sociale entrepreneurs over de extra lasten van het sociale ondernemerschap. Het voortdurende spanningsveld tussen financiële en sociale doelstellingen, onervarenheid en (te veel) rekening houden met verschillende stakeholders nekken menig sociaal ondernemer. In het rapport `Passie en Poen’ komen alle factoren aan bod.

Inspireren

Het symposium op 23 september 2014 in Amsterdam is bedoeld om handvatten aan te reiken om kansen te verzilveren en met valkuilen om te gaan. Futurist Adjiedj Bakas brengt trends en kansen in kaart. Karen Maas, een expert in Nederland op het gebied van impactmeting, deelt nieuwe inzichten voor het meten van maatschappelijk rendement. VSBfonds, Start Foundation en ACE willen (potentiële) sociale ondernemers en overheden inspireren, zonder daarbij de harde realiteit uit het oog te verliezen. Met het vooruitzicht van het verdwijnen van 70.000 beschutte arbeidsplekken in de sociale werkvoorziening en het nog veel grotere aantal verdwijnende dagbestedingsplaatsen, moeten de schouders eronder, want er zijn weinig alternatieven.

Er zijn nog plekken beschikbaar. Voor aanmelden ga naar www.aanmelder.nl/symposium-sociaal-ondernemen.

ticketverkoop
 ticketverkoop