Symposium Veerkracht

Ook dit jaar is er weer een inspirerend jeugdhulpsymposium in Flevoland. Met één groot verschil: je volgt het evenement vanuit je eigen huis of (TIP!) ‘coronaproof’ (volgens richtlijnen van dat moment) op locatie met een klein groepje collega’s. In Flevoland willen we dat alle jeugdigen en gezinnen toegang hebben tot de juiste hulp. Die hulp sluit zo veel mogelijk aan bij de behoeften en boort de eigen veerkracht van gezinnen aan. Hierbij staat de vraag centraal: hoe stel je jeugdigen en gezinnen in staat om zo veel mogelijk zelf te doen? Zowel preventief als wanneer ze al hulp krijgen en het zoeken is naar manieren om hun gewone leven te versterken. Tijdens het symposium op vrijdag 20 november hoor, zie en ervaar je een veelheid aan praktijkvoorbeelden.

Zoals elk jaar zetten we belangrijke ontwikkelingen in de Flevolandse jeugdhulp in de schijnwerpers. We halen ook kennis en ideeën uit andere regio’s. Verruim je blik met nieuwe inzichten en praktische handvatten en ontmoet vakgenoten in gesprekken en workshops. 

Voor wie

Het regionale jeugdhulpsymposium Veerkracht is bedoeld voor ervaringsdeskundigen, jeugdhulpverleners, beleidsadviseurs, managers en bestuurders van Flevolandse gemeenten, zorgaanbieders, lokale toegangen, jeugdgezondheidszorg en onderwijs- en welzijnsorganisaties. Ook gemeenteraadsleden en leden van cliëntenorganisaties zijn van harte welkom.

Kosten

Deelname aan het symposium is gratis.

Accreditatie

Voor het symposium vragen we accreditatie aan bij Stichting Kwaliteitsregister Jeugd (SKJ).

eenvoudig evenementen organiseren
 eenvoudig evenementen organiseren