Symposium Medicijngebruik, agressie en juridische verantwoordelijkheid

Contact: Voor inhoudelijke vragen t.a.v. dit seminar verzoeken wij u vriendelijke contact op te nemen met Prof. Dr. Roef, e-mail: david.roef@maastrichtuniversity.nl.

Voor vragen van praktische evenals logistieke aard, kunt u zich wenden tot Chantal Meertens, medewerkster van het Research Support Office, email: