“De Anw van de toekomst: wat hebben nabestaanden nodig van de overheid?”

“De Anw van de toekomst: wat hebben nabestaanden nodig van de overheid?”

Welkom

 

Hartelijk welkom op de website van de bijeenkomst “De Anw van de toekomst: wat hebben nabestaanden nodig van de overheid?”.

Hierbij nodig ik u graag mede namens staatssecretaris Jetta Klijnsma op 1 juli uit voor deelname aan het symposium “De Anw van de toekomst: wat hebben nabestaanden nodig van de overheid?’’. Het symposium staat in het teken van het ophalen van ideeën over een moderne regeling voor nabestaanden. Het gaat om de vraag wat nabestaanden van de overheid nodig hebben en hoe dit zich verhoudt tot de eigen verantwoordelijkheid. Om vanuit zoveel mogelijk verschillende invalshoeken ideeën op te halen vragen we ook uw input.

Prof. Dr. Janneke Plantenga, hoogleraar Economie aan de Universiteit Utrecht zal vanuit haar expertise van de sociale zekerheid en arbeidsmarkt haar visie uiteenzetten met betrekking tot een moderne regeling voor nabestaanden.  Boukje Cuelenaere, hoofd onderzoek Survey onderzoek bij onderzoeksbureau CentERdata zal vervolgens ingaan op de verzekeringsmogelijkheden voor overlijdensrisico op de private verzekeringsmarkt.

In workshops vragen wij uw input op een visie op wettelijke rechten (uitkering, verlof) respectievelijk het mogelijke ondersteuningsaanbod voor nabestaanden. Deze input wordt gebruikt voor verdere beleidsvorming. Daarnaast dragen Petra van Rij, Stichting de Jonge Weduwe, en theatergroep De kunst van het Rouwen bij aan het symposium.

Het symposium staat open voor alle geïnteresseerden: beleidsmedewerkers, politici, bestuurders en nabestaanden zelf. Deelname is gratis.

We zien uw deelname graag tegemoet!

Drs. dhr. J.A.A. Dikmans
Directeur Stelsel en Volksverzekeringen
Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

De Anw van de toekomst: wat hebben nabestaanden nodig van de overheid?

Wanneer: vrijdagmiddag 1 juli 2016
Waar: KIVI, Prinsessegracht 23 Den Haag
Tijd: 13:00- 17:00 uur met afsluitende borrel

aanwezigheidsregistratie
 aanwezigheidsregistratie