“De Anw van de toekomst: wat hebben nabestaanden nodig van de overheid?”

“De Anw van de toekomst: wat hebben nabestaanden nodig van de overheid?”

Rapportage enquête

 

Op 1 juli hebben de deelnemers van het Anw symposium inspirerende suggesties naar voren gebracht over de Anw van de toekomst. Wat hebben nabestaanden nodig van de overheid?

In vervolg op het symposium hebben we een enquête gehouden onder de deelnemers. De overgrote meerderheid van de deelnemers heeft meegedaan
(40 mensen).

Hieronder treffen jullie de resultaten aan:

Rapportage enquete toekomstbestendige Anw.pdf

 

jouw online aanmeldformulier
 jouw online aanmeldformulier