“De Anw van de toekomst: wat hebben nabestaanden nodig van de overheid?”

“De Anw van de toekomst: wat hebben nabestaanden nodig van de overheid?”

Prof. Dr. Janneke Plantenga

Prof. Dr. Janneke Plantenga is hoogleraar Economie, leerstoel  Economie van de Welvaartstaat aan de Universiteit Utrecht. In 2013 heeft ze het project “Levensloop, Sociale Zekerheid en Arbeidsmarkt (2006 tot 2013) afgerond. Daarnaast is Janneke Plantenga onafhankelijk lid van de SER-commissie Arbeidsmarkt en onderwijsvraagstukken.

Boukje Cuelenaere

Boukje Cuelenaere, sociologe, is sinds 1 juni 2014 hoofd Survey onderzoek bij CentERdata. Voorheen was zij directeur van AStri Beleidsonderzoek en -advies en divisiemanager bij ECORYS. Boukje heeft ruim 25 jaar ervaring met onderzoek op het terrein van arbeid en sociale zekerheid. Daarbij zijn alle actoren onderwerp van haar onderzoek: werknemers en hun huishoudens, werkgevers, uitkeringsgerechtigden en de betrokken professionals bij onder meer UWV en gemeenten. Zij heeft uitgebreide ervaring met onderzoeken waarin kwantitatieve en kwalitatieve methoden gecombineerd worden. Tijdens het symposium zal ze ingaan op het onderzoek “Overlijdensrisicoverzekeringen” dat CentERdata heeft uitgevoerd in opdracht van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

Karin Kuiper

Karin Kuiper is schrijver, mediator, counselor en sinds 2005 alleenstaande moeder van drie kinderen. Tot 2005 was Karin getrouwd met de schrijver Karel Glastra van Loon. Karin is de auteur van Je mag mij altijd bellen, 1001 dagen van rouw. Van dit boek, een persoonlijk verslag van de rouwperiode na de dood van haar man en de vader van haar kinderen. Karin Kuiper zal tijdens het symposium de workshop “Ondersteuning nabestaanden (praktisch/emotioneel)” begeleiden.

Nico Middelbos
Manager Maatschappelijke Ontwikkeling van de gemeente Zwolle
Verantwoordelijk voor strategische beleidsvorming op totaal sociaal terrein van Jeugdzorg, WMO, Participatiewet, Welzijn, Onderwijs, Cultuur en Sport.

Petra van Rij

Petra van Rij (1973) is founder/ director van Stichting De Jonge Weduwe. Haar vriend, wedstrijdzeiler Hans Horrevoets, verongelukte op 32-jarige leeftijd op de Atlantische Oceaan tijdens de Volvo Ocean Race 2005-2006. Met een peuter van anderhalf en zwanger van hun tweede kindje blijft Petra ontredderd achter. In 2012 verscheen haar boek Gisteren was alles nog goed, over het (over)leven als weduwe. In haar boek beschrijft Petra haar proces van verdriet en wanhoop, maar ook van kracht en de bewuste keuze om weer te gaan leven. In maart 2012 richtte ze Stichting De Jonge Weduwe op.

Theatergezelschap ‘De kunst van het rouwen’
De groep heeft een intieme voorstelling ontwikkeld die het rouwproces blootlegt en de onmacht laat zien die de omgeving voelt in de omgang met de rouwende.
Aan de hand van twee verhalen vertellen de speelsters het verhaal van verlies van een geliefde aan de dood en wat ze allemaal tegenkomen in het soms onbegaanbare landschap van rouw. Daarnaast is er ook het derde verhaal, dat van 'de omgeving', die in het begin luistert, troost, ondersteunt en het wellicht probeert op te lossen, maar zelf ook wordt geraakt in haar eigen onvermogen om te gaan met de dood. Dat de dood plotseling kan verschijnen en dat je verdriet niet kunt oplossen is iets wat we moeilijk kunnen verdragen. Tja, ach dan neem je toch gewoon een hond?

Thema’s in de voorstelling zijn gemis, verlangen, kwetsbaarheid, het willen verwerpen van pijn en troost.   

Regie: Margreet Blanken
decor: Sascha van Riel      
Achtergrondinformatie:  http://www.dekunstvanhetrouwen.nl/

jouw online aanmeldformulier
 jouw online aanmeldformulier