Symposium "Duurzaam excelleren in het MKB"

Symposium "Duurzaam excelleren in het MKB"

26 januari 2012

15:30-16:00

Ontvangst

16:00-16:10

Opening
door Rob Slagmolen, voorzitter stuurgroep Excelleren.nu

16:10-17:00

Presentatie opbrengsten Excelleren.nu (CINOP)

17:00-17:30

Rondetafelgesprek o.l.v. Mario Bierkens

sprekers:
- Gertrud van Erp
(beleidssecretaris onderwijs MKB-Nederland/VNO-NCW)

- Isabel Coenen (beleidsmedewerker FNV)

- Zjev van Dun (Werkvermogen)

- Toon Janssen (SzW)

- Jeroen Onstenk (onderwijskundige)

17:30-18:30

Carrouseldiscussie opbrengsten en beleidsaanbevelingen bespreken met deelnemers

18:30-18:45

Samenvatting en terugblik door Rob Slagmolen

18:45-19:15

Hapje & Drankje

19:15-19:30

Einde

participant registration
 participant registration