Symposium Kindermishandeling: de (on)zin van screening in de spoedeisende medische zorg

Symposium Kindermishandeling: de (on)zin van screening in de spoedeisende medische zorg

Welkom

Kindermishandeling is een omvangrijk probleem, met meer dan 118000 slachtoffers in Nederland en vele korte- en lange termijneffecten. In 1962 werd kindermishandeling voor het eerst benoemd als medische diagnose. Vooral in de laatste jaren is geïnvesteerd in correcte en tijdige signalering van kindermishandeling door (zorg)professionals in Nederland. Wij zijn het enige land ter wereld dat screening verplicht stelt.

Om onder artsen de signalering van kindermishandeling te bevorderen, heeft de Inspectie voor de Gezondheidszorg het gebruik van een screeninginstrument op de spoedeisende hulpafdelingen en huisartsenposten sinds 2011 verplicht gesteld. Naar aanleiding daarvan is in meerdere studies de diagnostische waarde van screeningsinstrumenten voor kindermishandeling op spoedeisende hulpafdelingen onderzocht, welke alle een matige validiteit laten zien. Tot nu toe ontbrak onderzoek naar de diagnostische waarde van een screeningsinstrument voor kindermishandeling op huisartsenposten.

Recentelijk zijn meerdere onderzoeken gepubliceerd waarin onder andere de diagnostische waarde van het screeningsinstrument SPUTOVAMO-R2 voor kindermishandeling op huisartsenposten is bepaald. Tevens werd onderzocht hoe het bewustzijn op kindermishandeling te verhogen. Op basis van verscheidende resultaten wordt een klinisch zeer relevante vraag gesteld: wat is de (on)zin van screening voor kindermishandeling?

Dit is dan ook de reden dat we dit symposium organiseren. Wij zouden u graag bijpraten op dit symposium over de laatste resultaten en met verschillende professionals en beleidsmakers in gesprek gaan over de (on)zin van screening op kindermishandeling.

Wij hopen u op 22 maart te mogen begroeten.

(NB het aantal plaatsen is beperkt tot 80, dus schrijf snel in!)


Dr. E.M. van de Putte, kinderarts sociale pediatrie UMCU/WKZ en voorzitter LECK

Drs. I.M.B. Russel, kinderarts sociale pediatrie UMCU/WKZ en LECK

Drs. M.C.M. Schouten, arts-onderzoeker sociale pediatrie UMCU/WKZ

 

registratiebalies
 registratiebalies