25 juni 2019

13:00 - 13:30

Ontvangst met koffie en thee

13:30 - 14:00

Opening door Saskia van der Wouden

14:00 - 14:45

Niels Mulder over Netwerkpsychiatrie

14:45 - 15:15

Discussie

15:15 - 15:45

Pauze

15:45 - 16:30

Deelopdrachten in werkgroepen

16:30 - 17:00

Terugkoppeling en afronding

ticketregistratie
 ticketregistratie