Symposium

Peritoneal dialysis: past, present and future

woensdag 19 juni 2019

met aansluitend de afscheidsreceptie van Dick Struijk

Peritoneale dialyse (PD) heeft in de afgelopen decennia een aantal belangrijke ontwikkelingen doorgemaakt, waaronder de introductie van gesloten systemen, verbetering van biocompatibiliteit en uitbreiding van toepassingsgebieden. Deze ontwikkelingen hebben een gunstig effect gehad op de incidentie van gevreesde complicaties. De fysiologische basis, het peritoneaal transport, heeft altijd een belangrijke rol gespeeld in de innovaties in PD. Tijdens dit symposium dat geheel is gewijd aan PD blikken we terug op belangrijke mijlpalen, staan we stil bij de status quo en kijken we vooruit naar de toekomst van peritoneale dialyse. Last but not least blikt scheidend internist-nefroloog Dick Struijk terug op 30 jaar research in peritoneaal transport.

Dick Struijk


During the last decades peritoneal dialysis (PD) has experienced important advances, among which introduction of closed systems, improvements in biocompatibility and extending indications for therapy. These developments have lowered the incidence of feared complications.The physiological base, peritoneal transport, has always been a considerable determinant of innovations in peritoneal dialysis. In this symposium, tributed to PD, we review landmarks in the history as  well as the present state of the art and future perspectives of peritoneal dialysis. Last but not least, Dick Struijk, before stepping back from clinical practice, presents the lessons learned from his 30 years of research in peritoneal transport.


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

eenvoudig evenementen organiseren
 eenvoudig evenementen organiseren