Bezoekersregistratie Symposium Sociotechniek | afscheid Jules van Cleeff

Op 28 september 2017 nam Jules van Cleeff afscheid als docent van de opleiding Technische Bedrijfskunde en de Hogeschool Rotterdam. Hij deed dit door een symposium te organiseren over sociotechniek.

Dit is een bedrijfskundige stroming die hem na aan het hart ligt en die ook in de opleiding Technische Bedrijfskunde een belangrijke  plaats heeft gekregen.

Na afloop van het symposium bleek dat er behoefte was om te kunnen beschikken over een mogelijkheid zaken na te lezen en de presentaties in te zien in de vorm van een samenvatting.

Iedere spreker tijdens het symposium heeft meegewerkt om deze samenvattingen en de sheets van de presentaties samen te stellen. De teksten zijn door de sprekers gecorrigeerd, waarvoor wij hen hartelijk danken.

Ter completering zijn aan de samenvattingen en sheets van de presentaties,  het programma van het symposium, de toelichting daarop en een korte samenvatting van wat sociotechniek inhoudt,toegevoegd.

Wij hopen dat lezers het prettig vinden de  presentaties nog eens door te nemen, en er wellicht door geïnspireerd worden!

Willemien van Ielen-Jonker

Wilfred Geerlings

Jules van Cleeff