28 september 2017

13:30

Inloop in zaal C03.024 (grote collegezaal op locatie Academieplein)

14:00

Opening door Willemien van Ielen-Jonker, dagvoorzitter

14:05

Welkomstwoord van Mirjam van den Bosch, directeur Instituut Engineerin en Applied Science, Hogeschool Rotterdam

14:15

Inleiding sociotechniek door Hans Kommers.
Hoe richt je een organisatie in waarin mensen productief zijn en zinvol kunnen handelen?

14:40

Praktijk van de sociotechniek: Stef Koomans
Voorbeeld van toepassen sociotechniek.

14:55

Functioneren van teams bij vredesmissies: Eric Hans Kramer
Structuren, competenties en relaties.

15:20

Pauze

15:35

Kwaliteit van arbeid en organisatie in wijkwerkprojecten: Jules van Cleeff
Kijken naar de waarde van de sociotechniek bij de wijkwerkprojecten die hij in het kader van welzijnswerk ontwikkelde.

16:00

Hoe blijft een organisatie op sociotechnische wijze innovatief? Hans Lekkerkerk

16:30

Structureren en sturen in de toekomst. Jesper Hanssen zal een presentatie geven over maatschappelijke en organisatorische veranderingen die gevolgen hebben voor de systeemtheorie en de sociotechniek. Blijven ontwikkelen is nodig om ook in de toekomst van toegevoegde waarde te zijn.

16:45

Afronding en samenvatting door de dagvoorzitter: Willemien van Ielen-Jonker

17:00

Afscheidsreceptie en sociotechnische stamtafel in zaal La Plaza, locatie Academieplein.