Doel: Om in aansluiting op de UvA-brede onderwijsvisie te komen tot een visie over studeren met een functiebeperking/chronische ziekte
Waar wringt het als het gaat om studeren met een functiebeperking?
Welke dilemma's bestaan er?


De UvA organiseert dit symposium waarin we iedereen die betrokken is bij het onderwijs zoals studenten, docenten,  studieadviseurs, studentendecanen en andere studentenbegeleiders en leden van de examencommissies, van harte uitnodigen om mee te denken en te praten over:

Hoe het hebben van een functiebeperking/chronische ziekte zich verhoudt tot het volgen van academisch onderwijs 

Presentaties over:
  -Korte stand van zaken bij de UvA m.b.t. studeren met een functiebeperking
  -Het VN-verdrag handicap: algemene beginselen en toegang tot hoger onderwijs 
  -De onderwijsvisie
  -Beeldvorming
  -Diagnoses, nou en?
  -Studenten aan het woord

Daarna gaan we met elkaar in gesprek d.m.v. workshops over: 

  •  Wat zijn de kaders van wat een functiebeperking is / wat verstaan we onder
    cognitief vermogen?
  • Wie is waarvoor verantwoordelijk? Hoe ver gaat zorgplicht UvA?


Hartelijke groet,

Mariette de Graaf, stafadviseur integrale veiligheid, projectleider implementatie beleid studeren en werken met een functiebeperking/chronische ziekte
Anne de Graaf, Chief Diversity Officer