SZW wetenschapsdag

 

Op maandag 9 oktober organiseert het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid de SZW wetenschapsdag.

De afgelopen maanden is een inventarisatie gemaakt van alle promovendi, die aan Nederlandse universiteiten bezig zijn met onderzoek naar een SZW-gerelateerd onderwerp.

Dertig promovendi gaan op maandag 9 oktober hun onderzoeksresultaten presenteren. Een unieke gelegenheid voor SZW’ers om kennis te nemen van actueel onderzoek en voor de promovendi om hun werk te presenteren aan beleidsmakers. De uitwisseling van kennis op deze dag zal interessante gesprekken op het snijvlak van wetenschap en beleid op gang brengen.

Tijdens deze bijeenkomst wordt Nederlands gesproken.

 

symposium registration
 symposium registration