SZW wetenschapsdag 2017

 

Op maandag 9 oktober 2017 organiseerde het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid de SZW wetenschapsdag.

De afgelopen maanden is een inventarisatie gemaakt van alle promovendi, die aan Nederlandse universiteiten bezig zijn met onderzoek naar een SZW-gerelateerd onderwerp.

Dertig promovendi hebben op maandag 9 oktober 2017 hun onderzoeksresultaten gepresenteerd. Een unieke gelegenheid voor SZW’ers om kennis te nemen van actueel onderzoek en voor de promovendi om hun werk te presenteren aan beleidsmakers. De uitwisseling van deze kennis heeft interessante gesprekken opgeleverd. Zowel op het snijvlak van wetenschap als op het op gang brengen van beleid. 

bezoekersregistratie en avg
 bezoekersregistratie en avg