SZW wetenschapsdag 2018

SZW Wetenschapsdag

Na de zeer geslaagde SZW Wetenschapsdag van vorig jaar, wordt dit jaar op maandag 8 oktober de tweede editie georganiseerd. De dag zoekt opnieuw de verbinding tussen wetenschap en beleid.

Het zal een dag worden met sprekers uit het werkveld met een wetenschappelijke achtergrond. Promovendi die onderzoek doen op SZW-terrein vanuit verschillende disciplines zullen presentaties verzorgen binnen aan SZW gerelateerd thema’s. Deze dag staat dan ook in het teken van kennisdeling en het uitbreiden van het kennisnetwerk.

 

vooraankondiging
 vooraankondiging