SZW wetenschapsdag 2018

SZW Wetenschapsdag

Na de zeer geslaagde SZW Wetenschapsdag van vorig jaar, was ook dit jaar de tweede editie succesvol. De dag bracht opnieuw de verbinding tussen wetenschap en beleid met veel sprekers uit het werkveld met een wetenschappelijke achtergrond.
Promovendi die onderzoek doen op SZW-terrein vanuit verschillende disciplines verzorgde presentaties binnen aan SZW gerelateerd thema’s. Deze dag stond dan ook in het teken van kennisdeling en het uitbreiden van het kennisnetwerk.