Voor inhoudelijke vragen over de SZW wetenschapsdag, promovendi en over het register mail naar: promovendinetwerk@minszw.nl

 

 
           
           
    
 
registratie avg voor evenementen
 registratie avg voor evenementen