Voor inhoudelijke vragen over de SZW wetenschapsdag, promovendi en over het register mail naar: promovendinetwerk@minszw.nl