29 november 2017

12:30-13:00

Inloop

13:00-13:15

Opening door Ron Bormans & welkom moderator Sicco de Knecht

13:15-14:45

Deel 1: De taalbeheersing van het Nederlands hapert?

De taalvaardigheid van docenten en studenten in het Nederlandse voortgezet en hoger onderwijs is onderwerp van discussie. Steeds meer berichten over achterblijvende taalvaardigheid bereiken de media en de politiek. De vraag is hoe groot het probleem nu werkelijk is en waarom het precies een probleem is. Met bijdragen van onder andere Iliass el Hadioui en Amos van Gelderen.

Iliass el Hadioui is werkzaam als onderzoeker aan de Erasmus Universiteit en stond aan de wieg van de transformatieve school. In zijn bijdrage ‘Gelijke Kansen in Diverse Klasse(n)’ zal hij stilstaan bij de enorme uitdaging om goed les te geven aan groepen leerlingen met verschillende achtergronden, en welke rol taalbeheersing wel (en niet) speelt bij het creëren van gelijke kansen.

Volgens Amos van Gelderen, lector Taalverwerving en Taalontwikkeling van de Nederlandse taal aan de Hogeschool Rotterdam, is de goede beheersing van taal cruciaal. In zijn bijdrage zal hij ingaan op de rol die taal speelt voor het studiesucces, en over de rol van taal in het leerproces in verschillende onderdelen van het onderwijshuis.

14:45-15:15

Pauze

15:15-16:55

Deel 2: Het oprukkende Engels

De Engelse taal is bezig aan een opmars in het Nederlandse hoger onderwijs. Steeds meer universiteiten, en in toenemende mate ook hogescholen, kiezen ervoor om hun bachelor- en masteropleidingen in het Engels aan te bieden. Waar komt deze beweging vandaan en wat zijn de achterliggende redenen? Wat doet dit met het onderwijs- en leerproces en wat zijn de voor- en nadelen van deze ontwikkeling? Gesprek en debat met onder andere Rik Torfs, Janneke Gerards en Marc van Oostendorp.

Als rector brak hij nog wel eens een lans voor de Engelse taal in het onderwijs, maar de laatste tijd laat hij zich minder positief uit. Het Engels in de universiteit krijgt volgens Rik Torfs de overhand om de verkeerde, instrumentele, redenen. Bovendien voegde hij daar aan toe: “Vaak heb ik de indruk dat hoe minder virtuoos iemand in het Nederlands doceert, hoe gemakkelijker hij vindt dat het net zo goed in het Engels kan.”

Rechtsgeleerde Janneke Gerards was voorzitter van de KNAW-commissie die de verkenning ‘Taalbeleid in het hoger onderwijs’ uitvoerde. Deze onderzocht de voor- en nadelen van de verengelsing in het curriculum van hogescholen en universiteiten. In een toelichting op het rapport stelde zij recentelijk dat opleidingen zelf de overwogen keuze moeten kunnen maken voor de taal die ze gebruiken maar dat de beheersing van het Nederlands voorop staat.

Tegenover deze voorzichtige overwegingen positioneert zich senior onderzoeker van het Meertens Instituut Marc van Oostendorp. In zijn vele media-uitingen over taal doet hij van zich spreken als een enthousiaste adapter van het Engels. Onlangs kwam in hij in de NRC in het verweer tegen Beter Onderwijs Nederland dat een rechtszaak aanspande tegen de overheid tegen het oprukkende Engels: “Het is nu leuker op de universiteit!”.

16:55-17:00

Slotwoord en dank

17:00-18:00

Borrel