29 november 2017

12:30 - 13:00

Inloop

13:00 - 13:15

Opening door Ron Bormans & welkom moderator Sicco de Knecht

13:15 - 14:45

Deel 1: De taalbeheersing van het Nederlands hapert?

De taalvaardigheid van docenten en studenten in het Nederlandse voortgezet en hoger onderwijs is onderwerp van discussie. Steeds meer berichten over achterblijvende taalvaardigheid bereiken de media en de politiek. De vraag is hoe groot het probleem nu werkelijk is en waarom het precies een probleem is.
Met presentaties van Iliass el Hadioui en Amos van Gelderen en aansluitend debat over Nederlandse taalvaardigheid met Iliass El Hadioui, Jean Marie Molina (Hogeschool Rotterdam), Bart Deygers (KU Leuven) en Joyce van der Wegen (LSVb).

14:45 - 15:15

Pauze

15:15 - 16:55

Deel 2: Het oprukkende Engels

De Engelse taal is bezig aan een opmars in het Nederlandse hoger onderwijs. Steeds meer universiteiten, en in toenemende mate ook hogescholen, kiezen ervoor om hun bachelor- en masteropleidingen in het Engels aan te bieden. Waar komt deze beweging vandaan en wat zijn de achterliggende redenen? Wat doet dit met het onderwijs- en leerproces en wat zijn de voor- en nadelen van deze ontwikkeling?

Met:
- een dubbelinterview met Rik Torfs (oud-Rector KU Leuven) en Pieter Duisenberg (VSNU)
- presentatie Marc Van Oostendorp (TaalUnie, Meertens Instituut, Radboud)
- debat over verengelsing hoger onderwijs met: Presley Bergen (BON), Janneke Gerards (KNAW) en Rhea van der Dong (ISO).

16:55 - 17:00

Slotwoord en dank

17:00 - 18:00

Borrel