20 juni 2019

12:30 - 13:00

Inloop met koffie en thee

13:00 - 13:10

Opening en welkom door dagvoorzitter Sylvia IJpelaar

13:10 - 13:25

Introductie 'Alle talenten benutten voor de zorg'

Toelichting op intentieverklaring; Werken in de Zorg door Patrick Hallink, projectleider Ingeschakeld

13:25 - 14:30

Voorbeelden uit de praktijk  

Stichting Annenborch, een zorgorganisatie voor ouderen, laat zien hoe cliënten van Cello werken in de ouderenzorg en hier van waardevolle betekenis zijn. Prins Heerlijk biedt jongeren een vakopleiding aan en Lunetzorg zoekt samenwerking met werkgevers in de ouderenzorg. De Keerzijde zet zich actief in om statushouders op te leiden voor de zorg.

14:30 - 14:50

Korte pauze

14:50 - 15:50

Paneldiscussie met de zaal o.l.v. de dagvoorzitter

Er is gelegenheid om informatie op te halen, ervaringen te delen en belemmeringen en kansen te bespreken met een panel van (ervarings-) deskundigen en samenwerkingsmogelijkheden te onderzoeken voor verschillende doelgroepen als statushouders, VSO/Pro leerlingen (leerlingen uit het speciaal onderwijs) of een inclusieve aanpak. Dit is een organisatieaanpak vanuit het UWV.

15:50 - 16:00

Afsluiting

16:00 - 17:00

Netwerkborrel

eenvoudig evenementen organiseren
 eenvoudig evenementen organiseren