Bijeenkomst 'Alle talenten benutten voor de zorg'

Bijeenkomst 'Alle talenten benutten voor de zorg'

Do 20 juni 2019

12:30 - 13:00

Inloop

13:00 - 13:10

Opening en welkom door dagvoorzitter

13:10 - 13:25

Introductie 'Alle talenten benutten voor de zorg'

Toelichting op intentieverklaring door Patrick Hallink, projectleider Ingeschakeld

13:25 - 14:30

Voorbeelden uit de praktijk  

Met o.a. Annenborgh en CelloPrins Heerlijk en Lunetzorg

14:30 - 15:00

Paneldiscussie met de zaal o.l.v. de dagvoorzitter

Over kansen, dilemma's, knelpunten en samenwerkingsmogelijkheden in uw regio.

15:00 - 15:10

Korte pauze

15:10 - 16:00

Praktijktafels

Deelnemers gaan in vier groepen uiteen. Onder leiding van de penhouders van de RAAT's wisselen zij ervaringen en informatie uit, bespreken dilemma's, ontdekken hoe zij elkaar kunnen versterken en eventueel samenwerken. 

16:00 - 16:10

Plenaire afsluiting

16:10 - 17:00

Netwerkborrel

avg en evenementen
 avg en evenementen