Keuzeworkshops

Tijdens het programma volg je twee workshoprondes waarbij je de keuze hebt uit onderstaande workshops. Je voorkeuren (en een reservevoorkeur) geef je aan bij je aanmelding.

Workshop 1: Dubbele en Misdiagnose bij hoogbegaafde kinderen

Door Minka Dumont

Sommige begaafdheidskenmerken kunnen ook voorkomen bij autisme, AD(H)D of gedragsproblemen… Zo kunnen misdiagnoses bij hoogbegaafden ontstaan. In deze workshop leer je de kenmerken van hoogbegaafdheid kennen en welk gedrag mogelijk op begaafdheid kan wijzen. Daarnaast bekijken we verschillen en overeenkomsten van verschillende stoornissen i.c.m. hoogbegaafdheid en ervaren we de moeilijkheid van een diagnosticus.

Minka Dumont is als ECHA-specialist de laatste tien jaar werkzaam in de plusklassen van het openbaar onderwijs in Amstelveen. Daarnaast ontwikkelt zij lesmateriaal en geeft zij cursussen en workshops over aan hoogbegaafdheid gerelateerde onderwerpen.

Workshop 2: ‘Hoogbegaafdheid: van vooroordelen naar feiten’

Door Suzanne Sjoers

‘Een kenmerk van hoogbegaafde kinderen is hun gebrek aan sociale vaardigheden.’ Dit is een hardnekkig vooroordeel, maar ook een veelgehoorde uitspraak op scholen. Hoe breng je op school het gesprek over vooroordelen op gang? En hoe zet je deze om in feiten? In deze workshop staan de drie versies van het Vooroordelenspel Hoogbegaafdheid centraal: de versie voor leerkrachten, voor leerlingen en voor hoogbegaafde volwassenen.

Suzanne Sjoers werkt als onderwijsadviseur (rekenen, hoogbegaafdheid) bij CPS Onderwijsontwikkeling en advies en als plusklasleerkracht in het basisonderwijs. Ze is bedenker van het Vooroordelenspel Hoogbegaafdheid (2010) en auteur van het boek ‘Sterke rekenaars in het basisonderwijs (2017)’.

Workshop 3: Slimme kleuters

Door Floor Raeijmaekers

Tijdens deze workshop ontdek je wat de kenmerken zijn van kleuters met een ontwikkelingsvoorsprong. Je leert begrijpen wat deze kinderen nodig hebben binnen je groep en waarom een passend onderwijsaanbod van belang is. Ook ga je praktisch aan de slag met het bedenken van verrijkende opdrachten, die je direct kunt toepassen in de praktijk.

Drs. Floor Raeijmaekers is Specialist in Gifted Education (ECHA) en eigenaar van Het TalentenLab. Het TalentenLab verzorgt workshops en trainingen, adviseert scholen en leerkrachten en begeleidt (hoog)begaafde kinderen. Samen met haar dochter schreef ze het boek 'Hartstikke Hoogbegaafd!'.

Workshop 4: Expertsessie werken met het Digitaal Handelingsprotocol Begaafdheid

Door Sylvia Drent


Het Digitaal handelingsprotocol begaafdheid is een instrument dat zich richt op de signalering, diagnostiek en begeleiding van begaafde leerlingen. In deze bijeenkomst gaan we in op de wijze waarop u de instrumenten voor screening, signalering en diagnostiek kunt inzetten binnen uw school en welke keuzes u daarbij kunt maken. Ook besteden we aandacht aan het interpreteren en analyseren van de gegevens uit de verslagen signalering en diagnostiek en de vertaling van deze gegevens naar een plan van aanpak voor de leerling. Hierbij kijken we onder andere naar de factoren die een rol spelen bij de keuze van de leerlijn. De diagnostiek wordt afgerond met het schrijven van een eindverslag, we gaan hierbij in op de functie van het eindverslag en het voeren van een oudergesprek.

Sylvia Drent is ontwikkelingspsycholoog en heeft sinds 1998 een eigen adviesbureau op het gebied van begaafdheid, ze richt zich daarbij op het primair onderwijs. Haar werkzaamheden bestaan uit het adviseren van leerkrachten in de dagelijkse onderwijspraktijk, het testen van kinderen en het geven van cursussen en lezingen op het gebied van begaafdheid. Zij heeft diverse boeken geschreven over dit onderwerp en heeft samen met Eleonoor van Gerven het Digitaal handelingsprotocol begaafdheid (DHH) ontwikkeld.


Workshop 5: 'Ik dacht dat jij zo slim was?!'- Over hoogbegaafdheid en executieve functies

Door Sonja Borgsteede


Hoogbegaafde leerlingen; ze weten veel en kunnen goed leren, maar zijn soms niet eens in staat tot zelfstandig werken, opruimen, zichzelf aankleden, of hun tas inpakken (met de juiste spullen)! Maar zij hebben toch zulke goed ontwikkelde executieve functies? Of zijn deze juist zwakker? In deze workshop duiken we eerst in wat de wetenschap hierover weet. Is er een relatie tussen intelligentie en executieve functies? Het antwoord hierop is van groot belang voor de begeleiding van hoogbegaafde leerlingen. Door meer inzicht te krijgen in hun executief functioneren kan een hoop frustratie voorkomen worden, waardoor (weer) met plezier en motivatie kan worden gewerkt aan het benutten van het geweldige potentieel van deze kinderen!

Sonja Borgsteede is psycholoog en 'Specialist in Gifted Education'. Na haar studie heeft zij tien jaar gewerkt als onderwijsadviseur en casemanager bij een grote onderwijsbegeleidingsdienst. Inmiddels is zij al weer ruim vijf jaar werkzaam in haar eigen praktijk Buro Bloei in Amsterdam. Ze begeleidt kinderen, jongeren en hun ouders en scholen bij verschillende ontwikkeling- en opvoedvragen. Haar expertise ligt op het gebied van onderwijs en (hoog)begaafdheid.

Workshop 6: Handelingsgericht denken en doen bij (hoog)begaafde leerlingen met (kenmerken van) Autisme en andere Dubbele Bijzonderheden

Door Agnes Burger-Veltmeijer

(hoog)Begaafde leerlingen met (kenmerken van) Autisme en Dubbel Bijzonder in het algemeen passen qua gedrag en leren niet in ‘labels’. Afstemming in het onderwijs op hun Sterke én Zwakke kanten is essentieel om hun talenten te ontwikkelen. Maar de onderwijsleerbehoeften zijn vaak tegenstrijdig, dus hoe ga je daar mee om? Agnes Burger-Veltmeijer laat zien hoe het zit met camouflage, misdiagnoses, onderpresteren en frustratie van talent bij (vermoedelijk) dubbel bijzondere hoogbegaafde leerlingen, hoe het denken in ‘labels’ in de weg kan zitten, en wat dit betekent voor de rol van de leraar en de schoolpsycholoog bij signaleren en handelen. In deze interactieve workshop wordt met elkaar verkend wat je in jouw situatie nodig hebt om hiermee verder te komen. (voor meer info: www.agnesburger.nl, onder ‘publicaties’).

Dr. Agnes Burger-Veltmeijer is als klinisch pedagoog, gz-psycholoog en kind & jeugd psycholoog gespecialiseerd in handelingsgerichte en classificerende (‘labelende’) diagnostiek en advisering bij (kenmerken van) hoogbegaafdheid en dubbel bijzondere (2E) leerlingen. Zij promoveerde op de combinatie HB+ASS, schrijft wetenschappelijke en praktijkgerichte artikelen, en geeft presentaties en nascholingscursussen voor leraren, psychologen, orthopedagogen en anderen. www.agnesburger.nl

Workshop 7: Logisch leren redeneren. Zo wordt moeilijk ineens leuk!

Door Jantine Bloemhof


De workshop geeft in kort bestek een overzicht van de leerstof die ik gebruik in mijn plusklassen voor - met name op het gebied van rekenen - getalenteerde leerlingen waarbij verschillende typen onderwerpen en strategische spelen die de leerlingen het hoofd bieden de revue passeren. Daarna lossen we enkele uitdagende opgaven stap voor stap (logisch redeneren!) op en komen uitdagende eigentijdse maar ook geheel ten onterechte in de vergetelheid geraakte (reken)spellen aan bod; een aantal hiervan is eenvoudig en goedkoop zelf te maken. Ook is er gelegenheid om mijn verrijkingsmaterialen (wisschriften en Sikkepit-lessen) en een aantal spellen te bekijken.

Jantine Bloemhof schreef - na een studie biologie en een loopbaan in de automatiseringssector - op verzoek van schoolbegeleidingsdiensten werkboeken (wisschriften) over diverse wiskundige onderwerpen voor getalenteerde leerlingen van groep 7 en 8. Hierna rolde ze als vanzelf het basisonderwijs in waar ze sinds 2006 plusklaslessen geeft aan leerlingen van de groepen 1 tot en met 8. Voor deze lessen ontwikkelde ze verrijkingsmateriaal (Sikkepit-lessen) op het gebied van logisch denken en creatieve wiskunde.

Workshop 8: Creativiteit herkennen, erkennen en stimuleren?!

Door Evelyn Kroesbergen


Creativiteit is een belangrijk kenmerk van begaafde kinderen. Het is echter heel lastig om vast te stellen hoe creatief een leerling eigenlijk is. Het is wellicht nog moeilijker om de leerling deze creativiteit in te laten zetten voor het leerproces. In deze workshop wordt een introductie gegeven over creativiteit, gebaseerd op wetenschappelijk onderzoek. Daarbij wordt ook ingegaan op aspecten van creativiteit die soms kunnen leiden tot een vermoeden van leer- of gedragsproblemen (zoals dyslexie of ADHD), of die juist een leerprobleem kunnen verbloemen. Via interactieve werkvormen worden vragen beantwoord als: Waarom is het zo lastig om creativiteit te herkennen? Wat zijn de consequenties als de creativiteit van kinderen niet als zodanig erkend wordt? Hoe kun je creativiteit vaststellen? Welke rol speelt creativiteit in het leren (bijvoorbeeld in rekenen)? Waarom zou je de creativiteit van begaafde leerlingen stimuleren en hoe kun je dat doen? Hierbij wordt o.a. gebruik gemaakt van recent ontwikkelde testen voor creativiteit en een lesprogramma voor bovenbouwleerlingen waarin creativiteit wordt gestimuleerd in relatie tot kunsteducatie en rekenen/wiskunde.
Bekijk een interview met Evelyn Kroesbergen over creativiteit als component van hoogbegaafdheid in Tijdschrift Talent.

Prof. dr. Evelyn Kroesbergen is hoogleraar orthopedagogiek aan de Radboud Universiteit. Zij onderzoekt de kenmerken en onderwijsbehoeften van begaafde leerlingen en leerlingen met leerproblemen, met name op het gebied van rekenen. In haar onderzoek is speciale aandacht voor het vaststellen en stimuleren van creativiteit.


 

omhoog

kaartverkoop
 kaartverkoop