Het Talent Congres

Talent in de klas

4 april 2019 - De Reehorst Ede

Op 4 april 2019 organiseert tijdschrift Talent voor de derde keer het succesvolle congres Talent in de klas in de Reehorst (Ede). Een programma waarin vooraanstaande sprekers en workshopleiders je meenemen in hun visie op goed onderwijs voor (hoog)begaafde leerlingen in de praktijk. Je krijgt handvatten om het onderwijs voor talentvolle leerlingen op jouw school op een goede manier in te richten.

 

Twee plenaire lezingen

 

Praktijkgerichte workshops


Wat als hoogbegaafdheid ongelukkig maakt?

Jenny Steggerda en Esther Roelfsema, IQwise
Komen de gedragsproblemen bij hoogbegaafde leerlingen voort uit hoogbegaafdheid, en/of zijn ze te verklaren uit psychiatrische stoornissen als AD(H)D, Autismespectrumstoornis en Depressie? In deze lezing zal dit onderwerp uitvoerig aan bod komen, en zal duidelijk worden hoe belangrijk het is om de kennis vanuit de (kinder)psychiatrie te koppelen aan die van hoogbegaafdheid. Lees verder...

 

 

 

Embodio’s in de praktijk - Tessa Kieboom - Excentra


Ontdekken van Talent is van levensbelang - Els Pronk, Talentenfluisteraar


Beginner- of expertsessie Digitaal Handelingsprotocol Begaafdheid - Sylvia Drent, Adviesbureau voor hoogbegaafde kinderen in het basisonderwijs


Kwalitatief goed klassenmanagement van top tot intensief - Marilène Zwetsloot, Praktijk voor optimaal leren!


Kijken met de talentenbril - Karijn Breuning, coach, supervisor, docent en begeleidingskundige


Van traditionele naar integrerende didactiek! - Bert van der Mel, Driestar Educatief


Verrijking in de eigen groep Wetenschap en techniek - Lindy Wijsman, Universiteit Utrecht


Begeleiding van kleuters met een ontwikkelingsvoorsprong - Franka van Vlokhoven


 

 

Meld je nu aan met last minute korting...

 

check in op events
 check in op events