Topsport als metafoor voor het gebruik van leerstrategieën en motivatiepsychologie bij jongeren

Heb jij je weleens afgevraagd waarom sommige mensen getalenteerd lijken te zijn in alles wat ze doen terwijl anderen voortdurend strugglen? In de interactieve sessie krijg je van Laura Jonker, Thijs van Noorden en Mara Goedegebuure antwoord op deze vraag.

Waarom zelfregulatieve vaardigheden?
De goede sport- en schoolprestaties van 12- tot 18-jarige sporttalenten vormden voor haar de aanleiding voor 10 jaar onderzoek naar hoe (jonge) mensen leren en hoe een leeromgeving zo ingericht kan worden dat jonge sporters daar het meest profijt van hebben. Uit haar studie bleek dat met name het gebruik van zelfregulatieve vaardigheden belangrijk zijn om sport en onderwijs te kunnen combineren en dat deze vaardigheden bijdragen aan de kans om topsporters te worden. Het zijn echter niet alleen de sporttalenten die van het gebruik van zelfregulatieve vaardigheden profiteren, maar ook voor reguliere sporters helpt een zelfregulatieve leeromgeving voor het ontwikkelen van sportieve prestaties en voor het plezier van sporters.


Wat zijn zelfregulatieve vaardigheden? 
Zelfregulatieve mensen gaan doelgerichter aan de slag dan andere mensen en hebben een beter beeld van wat zij moeten doen om succesvol te zijn. Dit klinkt eenvoudig, maar in de praktijk betekent het dat zij vaker doelen stellen en dat zij informatie uit het verleden gebruiken om hun doelen te behalen. Zij weten dus waar zij zich op moeten focussen en hoe zij dat het beste kunnen doen. Dit is geen aangeboren trucje, het voor iedereen mogelijk om zelfregulatieve vaardigheden aan te leren. Jij als coach, trainer, docent of manager speelt hierin een belangrijke rol.


Doel sessie
Afgelopen december verscheen het eerste boek van Laura Jonker over zelfregulatie genaamd: Van aanleg naar intelligentie. Het sporttalent in ontwikkeling. Dit boek gaat vooral over wat zelfregulatie is en waarom het belangrijk is. Maar omdat jij als trainer, coach, docent of manager een cruciale rol speelt in de ontwikkeling en het gebruik van zelfregulatieve vaardigheden bij jouw sporters, focussen we tijdens de interactieve sessie op de praktische toepassing van zelfregulatie in jouw trainingen. Hiervoor maken we gebruik van de door Laura Jonker ontwikkelde XOET-scan en vertelt een oud-topsporter zijn verhaal over een zelfsturend team in de Eredivisie van het volleybal. Tijdens de interactieve sessie krijg je persoonlijke handreikingen hoe je zelfregulatief gedrag kunt herkennen, en vooral kunt inzetten!


Doelgroep
Trainers, coaches, docenten, buurtsportcoaches, vakdocenten LO, directeuren en managers in de sport, in het onderwijs & in het bedrijfsleven, fysiotherapeuten en leefstijldeskundigen. Ook zijn belangstellenden vanuit andere organisaties van harte welkom. Aan deze interactieve sessie kunnen maximaal 50 personen deelnemen.  


Bij deelname aan de interactieve sessie is een exemplaar van het boek van Laura Jonker 'Van aanleg naar intelligentie; het sporttalent in ontwikkeling' ter waarde van bijna € 25,- inbegrepen!